Jesteś tutaj:

artykuł

I Kongres Samorządowy

14 czerwca 2017 15:07

Przedstawiciele Zarządu Powiatu Kłodzkiego uczestniczyli w pierwszym Sudeckim Kongresie Samorządowym, który odbył się 8-9  czerwca w Lądku-Zdroju. Celem wydarzenia było rozpoczęcie szerokiej dyskusji o sytuacji społeczno- gospodarczej południowej części Dolnego Śląska.  Cztery tematy przewodnie definiowały zakres merytoryczny kongresu:

- Diagnoza obszaru Sudetów

- Szanse i wyzwania rozwojowe dla Sudetów jako obszarów górskich i podgórskich

- Bezpieczeństwo na obszarach górskich

- Infrastruktura Transportowa w kontekście specyficznych uwarunkowań terenów górskich

W każdym z paneli brali udział wybitni eksperci w danych dziedzinach.

W panelu diagnostycznym brali udział: Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Zieliński, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Tadeusz Trziszka, Prezydent Miasta Wałbrzych dr Roman Szełemej, Burmistrz Lądka- Zdroju Roman Kaczmarczyk, Zbigniew Dynak- Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Raj- Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, Bartosz Małek- Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych, Michał Jęcz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, oraz dr Jerzy Oleszek.

Uczestnikami dyskusji w panelu poświęconym rozwojowi obszaru Sudetów brali udział: Prof. Zbigniew Dobrzański – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Ireneusz Ratuszniak - ekspert w dziedzinie rozwoju regionalnego, Agata Zemska – Dyrektor Wydziału Gospodarki UMWD, Paweł Karpiński- Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska.

W drugim dniu kongresu odbyły się dwie kolejne sesje dyskusyjne. Pierwsza poświęcona była kwestiom bezpieczeństwa w górach. W roli ekspertów w tym zakresie wystąpili: Marek Hajduk – Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej, Zbigniew Szczygieł – Radny Sejmiku Dolnośląskiego, były komendant wojewódzki PSP, Jerzy Ignaszak – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mirosław Orzechowski – Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Prof. dr hab. Franciszek Gołembski - Uniwersytet Warszawski.

Ostatni panel dyskusyjny poświęcony był kwestiom dostępności transportowej Sudetów. Udział w Dyskusji wzięli: Starosta kłodzki Maciej Awiżeń oraz Witold Warczewski- kierownik zespołu wdrażania polityki przestrzennej w Instytucie Rozwoju Terytorialnego.

Swoje stanowiska w postaci prezentacji wygłosili Cezary Przybylski- Marszałek Województwa Dolnośląskiego, dr Roman Szełemej - Prezydent Miasta Wałbrzych, oraz Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego oraz pomysłodawca strategii „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Starosta Kłodzki krótko scharakteryzował specyfikę powiatu kłodzkiego, zaś Burmistrz Lądka- Zdroju przybliżył zebranym sytuację sudeckich gmin uzdrowiskowych. Uzdrowiska są dolnośląskim skarbem. Jesteśmy województwem o największej liczbie uzdrowisk (11), a wszystkie one położone są w Sudetach.

W czasie kongresu wybrzmiały co najmniej trzy koncepcje diagnostyczno- rozwojowe, trzy różne podejścia do postrzegania sytuacji społeczno- gospodarczej  oraz  rozwoju ekonomicznego obszaru Sudetów. O tym, że rozwój obszarów górskich wymaga specjalnych działań mowa jest w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Sudety, będąc najstarszym w Europie pasmem górski, a jednocześnie jedynymi na Starym Kontynencie górami płytowymi zasługują na szczególną ekspozycję. Oprócz niezaprzeczalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych i niezwykle interesującej historii, są zagłębiem naturalnej odnowy biologicznej, dzięki dużej liczbie miejscowości uzdrowiskowych. Stanowią dolnośląski niewykorzystany potencjał, a dyskusja rozpoczęta niniejszym Kongresem ma doprowadzić do wypracowania koncepcji jak najlepszego wykorzystania tego potencjału. Organizatorami Kongresu są: Burmistrz Lądka- Zdroju Roman Kaczmarczyk oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń. Kongres odbywał się pod patronatem honorowym Wojewody Dolnośląskiego.

Tekst: O. Iwańska-Kruszyńska                                                                                                                             Foto: Radosław Pietraga

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 14 czerwca 2017 15:07

Data publikacji: 14 czerwca 2017 15:07

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013