Jesteś tutaj:

artykuł

Informacja poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie S8. Inwestycja będzie przedmiotem dalszych analiz Ministerstwa.

05 marca 2015 10:24

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ukazał się Raport z konsultacji publicznych projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. W konsultacjach nasz Subregion był jednym z najaktywniejszych w sprawie budowy S8 Wrocław - Kłodzko - Boboszów. Na mój apel uczestnictwa w konsultacjach odpowiedziało kilkadziesiąt samorządów, instytucje prawne i Mieszkańcy naszego Regionu. Konsultacje trwały nieco ponad miesiąc (wyłączając okres świąteczno-noworoczny, który znacznie ten czas skrócił). W ramach konsultacji ogólnie wpłynęło 42.466 uwag. Głos w sprawie drogi Wrocław - Kłodzko - Boboszów był wyraźny i znaczący. Z zestawienia statystycznego Raportu wynika, że 5.931 wniosków  dotyczyło ujęcia w Programie „S8 Wrocław - Kłodzko - Boboszów”.

W tym:

5791 wniosków od osób fizycznych (osobiście na wysłuchanie publiczne zawiozłam i złożyłam w resorcie 2881 wniosków, które zebraliśmy we Wrocławiu, Ząbkowicach Śląskich, Dzierżoniowie, Kłodzku i na Czarnej Górze), około tysiąca zostało wysłanych zbiorczo z mojego biura poselskiego, około dwa tysiące zostało przez Państwa wysłane bezpośrednio do resortu drogą elektroniczną lub pocztową. 57 wniosków nie zostało uwzględnionych, ponieważ zostały złożone po zakończeniu konsultacji. Niemniej jednak przekazałem je do resortu.

71 wniosków od firm i stowarzyszeń,

56 od jednostek samorządu terytorialnego,

13 od Parlamentarzystów w tym apel, który przygotowałam i który został podpisany i złożony przez posłów i senatorów z naszego województwa.

Ujęcie naszej inwestycji zajęło drugie (po rozbudowie DK 61 w Legionowie – 6041) miejsce w aktywności podczas konsultacji publicznych.

Choć nie był to plebiscyt, to okazało się, że warto było wybrać drogę aktywności, pomimo tego, że nie jesteśmy w sieci TEN-T ( sieć dróg międzynarodowych) i jesteśmy bez partnera z UE – Czechów – o tym fakcie informowałam Państwa w każdym wywiadzie i przekazywanych informacjach. Te same uwarunkowania przedstawili na wysłuchaniu publicznym, w którym brałam udział, Minister Maria Wasiak i Wicepremier Janusz Piechociński.

Na 169 zgłoszonych inwestycji 94 nie zostały uwzględnione, 3 częściowo uwzględnione, część zadań znajduje się w dokumencie implementacyjnym, część zadań jest zawarta w Kontraktach Terytorialnych i tylko kilka zadań będzie analizowanych przez resort – w tym nasze.

Wydaje się, że jeśli nasza aktywność w konsultacjach byłaby znikoma, dołączylibyśmy do grona zadań bez uwzględnienia.

Natomiast w dokumencie resortu przy naszym zadaniu znajduje się zapis :

 „Z uwagi na bardzo liczne głosy społeczeństwa, władz samorządowych oraz poparcie przedstawicieli Parlamentu RP inwestycja będzie przedmiotem dalszych analiz Ministerstwa. Natomiast nie ma uzasadnienia do prowadzenia klasy S z uwagi na natężenie ruchu oraz brak kontynuacji korytarza o wysokiej przepustowości po stronie czeskiej. Analizowane będą różne warianty realizacji.”

Dlatego udział w konsultacjach był ważny. O naszej potrzebie infrastrukturalnej w resorcie po konsultacjach się mówi i będzie przeprowadzona analiza możliwych wariantów realizacji. Jeśli się ze względu na rozporządzenia unijne i wytyczne Rządu  nie udaje ze względu na sieć TEN-T, trzeba próbować innej drogi.

Wszystkim nam zależy aby jeździć do Wrocławia i z Wrocławia szybciej, bezpieczniej i przepustową drogą. A to, czy będziemy jeździć drogą ekspresową, czy częściowo o parametrach drogi S i pasami dwa plus jeden zależy w głównej mierze od badań natężenia ruchu, uzależnień prawnych i analizy resortu.

Obecnie resort ma czas na przeprowadzenie analiz, a projekt Programu ma zostać przedstawiony Rządowi za kilka miesięcy.  A ja uczynię wszystko, aby nadal resortowi przekazywać wszelkie dane i argumenty, które mówią o konieczności naszego komunikacyjnego udrożnienia. Wraz z senatorem Jurcewiczem jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie z minister Marią Wasiak, aby dalej drążyć temat.

Cały Raport z konsultacji publicznych znaleźć można na stronie resortu oraz mojej: www.monikawielichowska.pl – tam też znaleźć można wszelkie informacje, które opisują dotychczasowe działania.

I na koniec informacji, bardzo dziękuję mediom, z którymi byłam w kontakcie, które nagłaśniały  naszą sprawę, dzięki którym Państwo dowiedzieliście się o konsultacjach i możliwości udziału w nich. Dziękuję wszystkim Państwu –

Mieszkańcom, za udział w konsultacjach, a także Samorządowcom za odpowiedź na apel i podejmowanie uchwał.

Mam nadzieję, że nasza wspólna praca i współdziałanie przyniosą wymierny efekt.

Monika Wielichowska

Poseł na Sejm RP

Tagi: S8, droga ekspresowa, konsultacje

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 05 marca 2015 10:24

Data publikacji: 05 marca 2015 10:24

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Kalendarium

Brak wydarzeń.

Pełne kalendarium

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013