Jesteś tutaj:

artykuł

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

24 majaa 2018 21:50

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, jest Starosta Kłodzki - Maciej Awiżeń, mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez:

1)      adres e-mail: sekretarz@powiat.klodzko.pl

2)      adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko

3)      tel. 74 865 75 47

 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług świadczonych przez Starostwo

Powiatowe w Kłodzku na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie 

w zakresie  niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z

przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych starostwa.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przysługuje

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.

 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

telefon: 22 860 70 86

 

Prawa podmiotów danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Klodzku

przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

 

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia

obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych

starostwa, w tym również zgodnie z przepisami w zakresie dot. archiwizacji dokumentacji.

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub

spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków

ustawowych starostwa.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 24 majaa 2018 21:50

Data publikacji: 24 majaa 2018 21:50

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Transmisje sesji
Sprawozdanie V kadencja
Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013