Jesteś tutaj:

artykuł

Powiat remontuje kolejną drogę powiatową za ponad 6 mln zł

14 kwietnia 2017 14:44

Projekt Powiatu Kłodzkiego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3274 D Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica - Międzylesie” na odcinku Międzylesie - Przejście Graniczne w Niemojowie uzyskał dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 5 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Jest realizowany przez Powiat Kłodzki wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Kłodzku. W ramach projektu przebudujemy ponad 10 km drogi między Międzylesiem a przejściem granicznym w Niemojowie -  mówi starosta Maciej Awiżeń. - Wpłynie to nie tylko na lepsze i bezpieczniejsze połączenie sieci dróg powiatu z siecią dróg województwa i kraju, ale też z naszymi czeskimi sąsiadami, bo droga ta bezpośrednio prowadzi do przejścia granicznego Polska-Czechy. Trzeba tez pamiętać, że droga ta jest częścią Trasy Śródsudeckiej, którą odbywa się największy ruch turystyczny wzdłuż Sudetów.

Uporządkowanie układu komunikacyjnego regionu oraz modernizacja nawierzchni jezdni wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej wpłynie na poprawę stanu technicznego dróg, a także usprawni ich przepustowość. Zmodernizowana infrastruktura drogowa zwiększy komfort podróżowania, a także wpłynie na zmniejszenie ilości wypadków, przez co poprawi bezpieczeństwo zarówno użytkowników dróg, jak i ludzi mieszkających w pobliżu tej trasy. Poprawa jakości infrastruktury drogowej wpływa również na poprawę środowiska naturalnego, poprzez m.in. zmniejszenie emisji spalin oraz obniżenie poziomu hałasu spowodowanego ruchem samochodowym.

Realizowane przedsięwzięcie ma na celu przebudowę istniejącej jezdni oraz chodników połączoną z poprawieniem ich stanu technicznego, trwałości oraz estetyki, gruntowną naprawę odwodnienia, a także uwzględnienie rozwiązań architektonicznych dostosowujących ten fragment drogi do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. obniżone zostaną krawężniki przy przejściach dla pieszych) – dodaje Piotr Marchewka z Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

Całkowita wartość projektu to 6 508 595,62 PLN

Kwota dofinansowania  5 532 306,28 PLN (85% wartości wydatków kwalifikowalnych)

Okres realizacji zakresu rzeczowego projektu to luty 2017r. – grudzień 2018r.

Tagi: RPO, drogi powiatowe, inwestycje

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 12 kwietnia 2017 12:44

Data publikacji: 12 kwietnia 2017 12:44

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013