Jesteś tutaj:

artykuł

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO ODNOŚNIE SYTUACJI W DPS SZCZYTNA

04 stycznia 2019 14:39

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

ODNOŚNIE DPS-u w SZCZYTNEJ

 

 

W związku z komunikatem jaki pojawił się w kościołach w Szczytnej tj.: w Kościele św. Jana Chrzciciela i w Kościele Matki Bożej Królowej Pokoju, gdzie została odczytana informacja przekazana przez Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej na Zamku w Szczytnej, Zarząd Powiatu Kłodzkiego przedstawia stanowisko w rzeczonej sprawie.

Nieprawdziwa jest informacja o złym stanie technicznym DPS-u na Zamku w Szczytnej, jak również bezpodstawny jest zarzut, że budynek nie spełnia standardów w zakresie zgodności z przepisami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przeznaczone do świadczenia pomocy społecznej.

Powiat Kłodzki oświadcza, że DPS w Szczytnej posiada wszystkie aktualne pozwolenia na prowadzenie placówki DPS-u w  ww.  nieruchomości.

W budynku przeprowadzane były wszystkie okresowe kontrole, a przeprowadzane czynności kontrolne potwierdziły, że Dom spełnia wszelkie wymagane ustawą warunki, zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2018 roku.

Również Sąd Rejonowy w Kłodzku w Sprawozdaniu z kontroli przeprowadzonej  22 listopada 2018 roku  w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej stwierdził:

„Przeprowadzona kontrola nie wykazała uchybień w funkcjonowaniu DPS w Szczytnej.  Placówka zapewnia swoim podopiecznym bezpieczne i godne warunki do życia. Działalność placówki ocenia się pozytywnie”.   

Informujemy, że Powiat Kłodzki podczas trwania umowy dzierżawy,  przeznaczył  na bieżące remonty oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych i zniesienie barier architektonicznych ponad milion złotych.

Pomimo wielokrotnych starań oraz kierowanych pism przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego do Zgromadzenia Misjonarzy ze stanowiskiem i wolą kontynuacji umowy dzierżawy na ww. nieruchomość, decyzją Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, nie została przedłużona umowa dzierżawy Zamku Powiatowi Kłodzkiemu.

Umowa dzierżawy obowiązywała do 31.12.2018 r.

W tym samym dniu Zarząd Powiatu Kłodzkiego otrzymał informację drogą mailową, że Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny 28.12.2018 r. podpisało umowę dzierżawy z nowym podmiotem jakim jest  Fundacja Zamek Leśna Skała.

Z wyciągu umowy dzierżawy jaki otrzymał Zarząd Powiatu Kłodzkiego wynika, że nieruchomość od tej chwili będzie przeznaczona na cele turystyczne i promocyjne,  a nie na dalsze funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla 110 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie.

Informacja Zgromadzenia Misjonarzy, że pojawił się inwestor z zamiarem wybudowania nowego obiektu do prowadzenia DPS-u dla Powiatu Kłodzkiego nie ma realnego wymiaru, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Powiat nie ma możliwości podpisania jakiejkolwiek umowy z wykonawcą, przedsiębiorstwem bez procedury przetargowej i zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ostatecznie Powiat Kłodzki przedstawił pisemną ofertę Fundacji na poddzierżawienie ww. nieruchomości na dalsze funkcjonowanie DPS-u. 

 

 

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 04 stycznia 2019 14:39

Data publikacji: 04 stycznia 2019 14:39

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013