Jesteś tutaj:

artykuł

Konferencja ws. S8

15 grudnia 2016 14:32

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku 15 grudnia 2016 r. odbyło się polsko-czeskie spotkanie konsultacyjne na temat budowy drogi S8, która miałaby przebiegać przez region kłodzki. Organizatorem spotkania było Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z Jeleniej Góry wraz ze Starostwem Powiatowym. W Kłodzku spotkali się zarówno przedstawiciele lokalnych samorządów, powiatowych i gminnych, przygranicznych miast czeskich, GDDKiA oraz tych instytucji województwa dolnośląskiego, które rozwój sieci połączeń komunikacyjno-transportowych mają w swoich priorytetach.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie przyjęli, że budowa drogi nr 8 albo jej rozbudowa w systemie 2/1 wpisana w Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżnych, co z pewnością przełoży się na wzrost gospodarczy naszego regionu.

W programie spotkania znalazły się wystąpienia: Roberta Radonia – Pełnomocnika Marszałka ds. kluczowych projektów Samorządu Województwa Dolnośląskiego, dr. Macieja Zatheya – dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Ewy Bojarczak – dyrektor wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Macieja Awiżenia – Starosty Kłodzkiego, Romana Festera – Starosty Ząbkowickiego, Janusza Guzdka – Starosty Dzierżoniowskiego, Miroslava Wagnera – przewodniczącego czeskiej części Euroregionu Glacensis, Romana Szełemeja – Prezydenta Wałbrzycha.

Ewa Bojarczak, dyrektor wrocławskiej GDDKiA przedstawiła następujący harmonogram opracowania dokumentacji projektowej:

Planowane podpisanie umowy:                2016-12-29

Planowany termin wykonania SK:            2017-08-29

Planowany termin odbioru SK:                2017-09-29

Planowany termin wykonania STEŚ:         2018-08-29

Planowany termin ZOPI STEŚ:                2018-09-29

Planowany termin KOPI STEŚ:                2018-10-29

Planowany termin uzyskania DŚU:           2019-07-29

Planowany termin wykonania KP i PFU:     2019-11-29

Planowany termin odbioru dokumentacji:  2020-02-29

 

W przypadku zabezpieczenia wystarczających środków finansowych w budżecie państwa - GDDKiA planuje terminarz robót budowlanych – realizacja w systemie "Projektuj i Buduj":

Założenia:  10 miesięcy projektowanie + 5 miesięcy uzyskanie ZRID + 19 miesięcy realizacja – razem = 34 miesiące

Planowana data wszczęcia o udzielenie zamówienia na realizację:       2020-07-31

(Termin uzależniony od trwania etapu I przygotowania inwestycji, tj. uzyskania zatwierdzenia ZOPI, KOPI, uzyskania DŚU, zatwierdzenia PFU i SIWZ na roboty budowlane oraz zgody z Centrali na ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji wraz
z zapewnieniem środków finansowych na realizację; realizacja zadania w systemie projektuj i buduj)

Planowana data podpisania Umowy z Wykonawcą na realizację:         2021-05-31

(Termin podpisania umowy uzależniony od daty ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację w P&B; założona ilość dni na stronie internetowej przetargu - 40 dni)

Planowana data uzyskania decyzji ZRID:                                              2022-04-30

Planowana data zakończenia robót budowlanych w systemie P&B:      2024-09-30

(zakończenie robót uwzględnia okres zimowy od 15 grudnia do 15 marca; wstępnie przyjęto minimalny okres realizacji tj. 19 miesięcy; przy założeniu 22 miesięcy na realizację planowana data zakończenia robót: 31.03.2025)

Tagi: komunikacja, konferencja, transport

Konferencja ws. S8

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 15 grudnia 2016 14:32

Data publikacji: 15 grudnia 2016 14:32

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013