Jesteś tutaj:

artykuł

Oferta stażu w starostwie

08 lutego 2018 13:19

Starosta Kłodzki ogłasza nabór kandydata na staż

z Powiatowego Urzędu Pracy

 

 

Organizator stażu: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko

 

Miejsce realizacji: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa

 

Czytaj więcej...

Liczba kandydatów do przyjęcia: 1

Stanowisko: operator wprowadzania danych

Okres odbywania stażu: 12 miesięcy

 

Zakres zadań realizowanych na stażu:

1)       Wprowadzanie i przekazywanie danych w zakresie zrealizowanych inwestycji budowlanych do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,

2)       Wprowadzanie danych do rejestrów pozwoleń na budowę i rozbiórkę,

3)       Wprowadzanie danych do rejestrów zgłoszeń,

4)       Wprowadzanie danych do rejestru wniosków o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali,

5)       Wprowadzanie danych do rejestru wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie lokalu.

6)       Archiwizacja dokumentacji wytworzonej w wydziale.

 

Wymagania względem kandydata na staż:

1)      wykształcenie min. średnie, preferowane wykształcenie wyższe;

2)      umiejętność obsługi komputera;

3)      ogólna orientacja w administracji samorządowej;

4)      cechy osobowościowe: sumienność, samodzielność, dokładność.

 

Nabór kandydata na staż odbędzie się w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Nabór przeprowadzi komisja złożona
z kierownika komórki organizacyjnej, w której będzie realizowany staż oraz kierownika Referatu ds. kadrowych
i kancelaryjnych.

 

Osoby zainteresowane realizacją stażu proszone są o składanie swoich ofert zawierających:

1)       CV (z aktualnym nr telefonu kontaktowego),

2)       podanie o przyjęcie na staż,

3)       informację dotyczącą kwalifikowalności kandydata na staż (do pobrania ze strony www.bip.powiat.klodzko.pl zakładka „Formularze i karty usług”).

 

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, Referat ds. kadrowych
i kancelaryjnych, I piętro, pokój nr 101.

Termin składania ofert upływa dnia 14 lutego 2018 r.

Z grona złożonych podań komisja dokona wstępnego wyboru kandydatów, którzy zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Planowany termin rozpoczęcia stażu: luty-marzec 2018 r. Realizacja stażu uwarunkowana jest pozytywną decyzją Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie organizacji stażu w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

 

Przed złożeniem oferty kandydat zobowiązany jest upewnić się w urzędzie pracy, czy kwalifikuje się na staż, tzn. czy spełnia warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 08 lutego 2018 13:19

Data publikacji: 08 lutego 2018 13:19

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Transmisje sesji

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013