Jesteś tutaj:

artykuł

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ORAZ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

06 września 2019 08:58

 W trakcie spotkania zespołów, zostały omówione następujące tematy:

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego uzgodnił Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kłodzkiego w części dotyczącej Standardowych Procedur Operacyjnych.

Przedstawiciele służb i straży dokonali podsumowania ćwiczeń o nazwie: Przełom Bardzki 2019, przeprowadzonych w czerwcu 2019 r. w Podtyniu i Zieleńcu. Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń wręczył listy gratulacyjne z podziękowaniami za zaangażowanie w przygotowanie i realizację ćwiczeń.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przedstawił sprawozdanie półroczne z funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu kłodzkiego, w tym ocenę bezpieczeństwa, warunków sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych, w miejscach wypoczynku, szczególnie dzieci i młodzieży, po okresie letnim (KPP, KP PSP, Sanepid, WOPR, GOPR).

Następnie omówiono działania pod nazwą : Bezpieczna droga do szkoły (KPP), oraz Plan Zimowego Utrzymania Dróg 2019/2020 (ZDP). Przedstawiono również projekt budżetu powiatu na rok 2020 w części dotyczącej bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na podstawie wniosków do planu budżetu 2020.Komisja zapoznała się też ze stanem organizacyjnym i planowanych działaniach GOPR w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenach górskich i narciarskich w okresie zimowym na terenie powiatu kłodzkiego

Na zakończenie przyjęto plan pracy komisji na rok 2020

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 06 września 2019 08:58

Data publikacji: 06 września 2019 08:58

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013