Jesteś tutaj:

artykuł

Proces przygotowania dokumentacji na drogę Świerki - Włodowice rozpoczęty

10 czerwca 2019 14:57

Odnosząc się do publikacji artykułów w prasie oraz pism mieszkańców Dworki, Krajanów, Sokolica, Świerki, Zarząd Powiatu Kłodzkiego mając na względzie zły stan drogi Świerki – Włodowice, dzięki poczynionym oszczędnościom w budżecie powiatu w innych obszarach, udało się na sesji w maju, wprowadzić  do budżetu – zadanie, polegające na wykonaniu mapy do celów projektowych dot. drogi Świerki-Włodowice. 

Przewidziany koszt przygotowania mapy to 46 tys. zł. , dotyczy odcinka blisko 10 km drogi.

W chwili obecnej trwa postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy tej mapy, termin wykonania zadania to 30.10.2019 r.

Po przygotowaniu mapy do celów projektowych, kolejnym etapem tej inwestycji będzie przygotowanie dokumentacji technicznej, przewidywany koszt to 120 tys. zł., i to zostanie  zadanie wprowadzone do budżetu powiatu w roku 2020, co z kolei pozwoli na jesień przyszłego roku, na złożenie wniosku na I etap zadania do Funduszu Dróg Samorządowych, pod warunkiem, że zostanie ogłoszony nabór wniosków.

Czytaj więcej:

Jeżeli inwestycja otrzyma wsparcie z Funduszu, to zadanie będzie realizowane 2021 roku.
27 maja br. na spotkaniu w starostwie, Piotr Marchewka członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego wraz z Panią Adrianną Mierzejewską wójt Gminy Nowa Ruda, szczegółowo omówili plany inwestycyjne i remonty dróg, które ze względu na zły stan wymagają prac remontowych. Omówiono priorytetowe inwestycje, które miałyby być wykonywane w pierwszej kolejności, na których gminie również zależy. Zostały ustalone wspólne działania oraz wyrażona chęć Pani wójt w partycypowaniu w kosztach, w taki sposób, żeby zadania miały szanse być wykonane. Bez udziału gminy, powiat sam nie jest w sanie wykonać wszystkich niezbędnych remontów dróg ze względu na ograniczoną ilość środków.
Z ubiegłych lat mamy już doświadczenie we wspólnym finansowaniu z gminą takich inwestycji, z korzyścią dla naszych mieszkańców.
I tym razem na takie zaangażowanie samorządu gminnego liczymy.
Na spotkanie dotyczące remontu dróg w Gminie Nowa Ruda do starostwa nie przybyła, pomimo zaproszenia, przewodnicząca Rady Gminy Pani Bożena Sołek-Muzyka. Nie otrzymaliśmy, też żadnej informacji o przyczynie nieobecności Pani przewodniczącej.
To podczas takich spotkań roboczych, wypracowuje się wspólne decyzje co do realizacji inwestycji. To na takich spotkaniach omawia się priorytetowe potrzeby gminy i mieszkańców. Nie są do tego potrzebne światła kamer, lecz rzeczowa rozmowa, w kwestii potrzeb i planów, ale również współpracy i zaangażowania poszczególnych, niezależnych samorządów (gminy, powiatu).

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 10 czerwca 2019 14:57

Data publikacji: 10 czerwca 2019 14:57

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013