Jesteś tutaj:

artykuł

Program aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących obszar powiatu kłodzkiego

23 lutego 2017 14:48

Wsparcie realizowane w ramach projektu kierowane jest do mieszkańców  powiatu kłodzkiego, którzy pozostają bez zatrudnienia. Celem projektu jest zwiększenie aktywności  społeczno-zawodowej 54 uczestników projektu w wieku 18-29 lat zamieszkujących powiat kłodzki i wałbrzyski (osoby bierne zawodowo i bezrobotne). Udział w projekcie jest bezpłatny. Jest to partnerski projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia z grupy NEET realizowany przez Euroinwest Consulting s.c. P. Ulaniuk, D. Ulaniuk, Firma Handlowo-Usługowa  „AS” A. Skrzynecki oraz Centrum „OKEY” Sp. z o.o.

Uczestnicy Projektu zostaną objęci doradztwem zawodowym w formach indywidualnych i grupowych, pośrednictwem  pracy oraz coachingiem. Każdy uczestnik odbędzie wybrane szkolenia  zawodowe: kierowca kat. C z kwalifikację wstępną, operator maszyn do robót ziemnych (koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowej), przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, opiekun osób starszych  oraz obędzie płatny staż zawodowy.

Szczegółowe informacje na temat  projektu znajdują się w Regulaminie Projektu (w załączniku).

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o  dofinansowanie numer WND-POWER.01.02.01-02-0043/16 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu.

Podmioty realizujące przedmiotowy projekt dysponują wieloletnim doświadczeniem w realizacji działań na rzecz grupy docelowej i w  obszarze merytorycznym wsparcia.
Euroinwest Consulting s.c. zrealizował 5 projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób niepracujących w zakresie podniesienia aktywności zawodowej połączonej z umożliwieniem uczestnikom projektu wejście na rynek pracy na łączną kwotę ponad 2 mln zł, m. in.
- Specjalistyczny transport drogowy - kurs kwalifikacyjny kierowców ciągników siodłowych
- Układacz nawierzchni drogowych
- Robotnik drogowy – kurs zawodowy dla osób bezrobotnych z obszaru pow. kętrzyńskiego
- Czas na pracę-program szkoleń i staży zawodowych dla młodych z powiatu kętrzyńskiego.
Wsparciem objęto 240 osób, w tym 70% osób w wieku do 30 roku życia.
Centrum „OKEY” Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową od 2009 roku. Zrealizowało 8 projektów aktywizująco-zawodowych w zakresie doradztwa zawodowego wsparcia psychologicznego, IPD, kursów zawodowych, kursów rozwijających kompetencje kluczowe, w tym językowe, komputerowe, zajęcia integracyjne, wizyty studyjne, praktyki i staże zawodowe, pośrednictwo pracy, giełdy pracy na łączną kwotę ponad 5 mln zł w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej niepracujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym, obejmując wsparciem blisko 1500 osób z czego 429 osób do 30 roku życia.
„AS” A. Skrzynecki w minionych trzech latach przeszkolił 316 osób z kat. C (w tym 67% do 30 roku życia). Prowadzi renomowaną szkołę nauki jazdy na terenie powiatu kłodzkiego.


Rekrutacja przeprowadzona będzie w okresie 01-02/2017 r. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą osobiście lub pocztą tradycyjną w Biurze Projektu w Kłodzku przy ul. Zajęczej 4 oraz drogą elektroniczną na adres: biuro@ei-c.pl

Tagi: aktywizacja zawodowa, informacja, bezrobocie

Pliki:

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 23 lutego 2017 14:48

Data publikacji: 23 lutego 2017 14:48

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013