artykuł

Certyfikat Systemu zarządzania jakością ISO...

15 września 2010 11:20

System Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Kłodzku - Certyfikat i Polityka Jakości.

System Zarządzania Jakością
w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

W lutym 2003 roku Starosta Kłodzki podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, powołując Pełnomocnika ds. Wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zwanego dalej Pełnomocnikiem ds. SZJ. Rok później, Starosta Kłodzki zatwierdził Księgę Jakości oraz ustanowił pierwszą Politykę Jakości, wyznaczając główne cele strategiczne i jakościowe dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Polityka Jakości, aż do 2008 roku, była rokrocznie zmieniana. Równocześnie zostały zatwierdzone pozostałe dokumenty systemowe i operacyjne Systemu Zarządzania Jakością. Powołany został Pełnomocnik Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością.

W czerwcu 2005 roku odbył się audit certyfikujący przeprowadzony przez jednostkę zewnętrzną - Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków. W dniu 30 czerwca 2005 roku Komitet Biura Certyfikacji PRS przyznał Starostwu Powiatowemu w Kłodzku certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001:2000. 15 stycznia 2007 roku odbył się audyt pośredni przeprowadzony przez audytorów z Biura Certyfikacji PRS.

Na przełomie 2007/2008 Pełnomocnik ds. SZJ podjął decyzję o nowelizacji istniejącego Systemu Zarządzania Jakością, pod względem weryfikacji procedur operacyjnych i systemowych, Księgi Jakości, ustanowienia stałej Polityki Jakości, a także sposobu i jakości przeprowadzania auditów wewnętrznych.

Zmiany zostały z powodzeniem wprowadzone w marcu 2008 roku i zatwierdzone przez Starostę Kłodzkiego w kwietniu 2008 roku, a audit certyfikacyjny przeprowadzony w maju 2008 przez PIHZ Certyfikacja, potwierdził, że: "System Zarządzania Jakością został zaprojektowany i wdrożony zgodnie z wymaganiami normy odniesienia (szczególnie z wymaganiem 4.1) i na dobrym poziomie merytorycznym. Ogólne wrażenie, potwierdzone wnikliwą oceną dokumentacji systemowej, jest bardzo dobre. Wrażenie to potwierdza szczególnie dokumentacja dotycząca stanu wdrożenia istotnych w każdym SZJ mechanizmów doskonalenia takich jak audity wewnętrzne i przegląd zarządzania oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny Księgi Jakości i obowiązkowych, udokumentowanych procedur wymaganych postanowieniem normy międzynarodowej.". Ponadto "Audit pozwolił na identyfikacje mocnych stron organizacji i jej SZJ:

  • 1) autentyczne rozumienie przez Najwyższe Kierownictwo potrzeby kształtowania postaw orientacji na klienta i doskonalenia systemu (...),
  • 2) profesjonalizm auditowanej kadry,
  • 3) bardzo duże zaangażowanie i kreatywność Pełnomocnika (...) i zaangażowanie w te działania osoby spełniającej rolę sprawnego i skutecznego administratora systemu."

 

 


Tagi: urząd

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 15 września 2010 11:20

Data publikacji: 15 września 2010 11:20

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013