Jesteś tutaj:

artykuł

PRZEŁOM BARDZKI 2019

28 czerwca 2019 14:30

Współpraca i koordynacja działania służb, inspekcji i straży w ramach realizacji zadań ratownictwa specjalistycznego PRZEŁOM BARDZKI 2019, 18-19 czerwca 2019 r.


Przełom Bardzki 2019 - pod taką nazwą - 18 czerwca 2019 w Podtyniu koło Kłodzka oraz w Zieleńcu, Duszniki-Zdrój, zorganizowane zostały ćwiczenia jednostek ratowniczych działających na terenie powiatu kłodzkiego oraz powiatu ząbkowickiego. 

W ramach scenariusza ćwiczeń zaplanowano realizację następujących zadań:

1)      ratownictwo na wodach płynących, z elementami działań poszukiwawczych prowadzonych przez służby i straże na lądzie i w wodzie, w obszarze przygranicznym i na terenie województwa;

2)      ratownictwo wysokościowe z użyciem technik linowych, w ramach koordynacji działań służb i straży, GOPR oraz transportowego dozoru technicznego i właścicieli kolei linowych w Zieleńcu.

Czytaj więcej...

W epizodzie pierwszym założono, że w miejscowości Podtynie koło Kłodzka dochodzi do zderzenia dwóch samochodów osobowych, w wyniku którego jeden pojazd wpada do rzeki, a osoby będące wewnątrz porywa silny nurt wody. Działania ratownicze dotyczyły ewakuacji osób uwięzionych w pojeździe, zaopatrywania medycznego osób poszkodowanych oraz przeprowadzone zostały poszukiwania osób w korycie rzeki. W tej części ćwiczeń wzięły udział praktycznie wszystkie służby ratownicze z  terenu powiatu kłodzkiego, w tym państwowa i ochotnicza straż pożarna, policja i straż graniczna, a także służba celno-skarbowa, GOPR i WOPR oraz zespół ratownictwa medycznego z ZOZ w Kłodzku i adepci ratownictwa medycznego z Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.

Druga część ćwiczeń, przeprowadzona w Zieleńcu, dotyczyła ratownictwa wysokościowego – zespoły ratownictwa wysokościowego GOPR i czeskiej straży pożarnej z Nachodu, we współdziałaniu z jednostkami państwowej i ochotniczej straży pożarnej, przeprowadziły sprawną ewakuację 30 osób z krzesełkowej kolei linowej Nartorama, w tym małych druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie. Zabezpieczenie medyczne zapewniał zespół ratownictwa medycznego z ZOZ w Kłodzku i adepci ratownictwa medycznego z Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.

Celem przeprowadzonych ćwiczeń była wymiana doświadczeń służb, inspekcji i straży, ratowników medycznych oraz GOPR i WOPR, wspólne ćwiczenia praktyczne i ocena możliwości operacyjnych poszczególnych podmiotów ratowniczych.  Była to również doskonała okazja do prezentacji specjalistycznego sprzętu. Przyjęto, że takie ćwiczenia powinny odbywać się cyklicznie, z korzyścią dla profesjonalizmu ratownictwa specjalistycznego.

Siły i środki – ponad stu ratowników z powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów biorących udział w ćwiczeniach, zostały wydzielone przez:

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku – Jarosława Chodorowskiego,

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich – Bartłomieja Zarzyckiego,

Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku – Ryszarda Mazurkiewicza,

Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kłodzku – Piotra Piekarskiego,

Naczelnika GOPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka – Łukasza Pokorskiego,

Prezesa Zarządu WOPR O. w Kłodzku – Zdzisława Grzybowskiego,

Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku – Jadwigę Radziejewską,

Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – prof. dr. hab. Andrzeja Dżugaja,

Kierownika Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego w Kłodzku – Wiesława Ziemianka,

Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu reprezentowany przez Kierownika Referatu w Kłodzku – Grzegorza Netera

Kierownika Oddziału Transportowego Dozoru Technicznego we Wrocławiu – Radosława Majewskiego,

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – Rafała Wolanowskiego.

Całość ćwiczeń zrealizowano we współpracy z:

Rafting Bardo w Bardzie Śląskim

SKI ARENA w Dusznikach-Zdroju, ul. Zieleniec

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 28 czerwca 2019 14:30

Data publikacji: 28 czerwca 2019 14:30

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013