Jesteś tutaj:

artykuł

Ruszyły inwestycje drogowe w Powiecie Kłodzkim.

01 lutego 2018 13:27

Ruszyły przebudowy dróg powiatowych w ramach najnowszych projektów transgranicznych.

Trwa realizacja projektu pn.: „Dostęponość transgraniczna Hanusovice - Stronie Śląskie” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dobrej dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych regionu, jako nieodzownego warunku ich wykorzystania w dziedzinie ruchu turystycznego, a dzięki.........Czytaj więcej

 temu stworzenie właściwych warunków do powstania kolejnych miejsc pracy w polsko-czeskim pograniczu.

Projekt jest realizowany przez Powiat Kłodzki wspólnie z Krajem Ołomunieckim. Po polskiej stronie granicy przedmiotem realizacji projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 3230D prowadzącej z miejscowości Stronie Śląskie przez Bolesławów do granicy państwa na długości 7,70 km. Prace budowlane obejmują wymianę nawierzchni jezdni, przebudowę dwóch skrzyżowań, budowę nowych chodników oraz kładki dla pieszych, budowę nowej drogi jednokierunkowej pełniącej funkcję tzw. obwodnicy Bolesławowa oraz budowę nowego obiektu mostowego.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się kategoria nośności jezdni do KR3, co umożliwi udostępnienie drogi i przejścia granicznego także dla transportu autobusowego.

Planowany termin zakończenia prac: lipiec 2019 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „DROGMOST” Sp. z o. o. w Kłodzku.

 

Powiat Kłodzki wspólnie z Krajem Kralovohradeckim realizuje projekt pn.: „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału endogenicznego obszaru oraz zwiększenie dostępności zasobów przyrodniczych i kulturowych Gór Orlickich i części Ziemi Kłodzkiej. Poprawa dostępności docelowego obszaru i zwiększenie liczby turystów skutkować będzie poprawą sytuacji na rynku pracy, przede wszystkim w dziedzinie turystyki w ramach gospodarki regionalnej.  

Po polskiej stronie granicy przedmiotem realizacji projektu jest modernizacja drogi powiatowej nr 3236D Spalona – Nowa Bystrzyca – Bystrzyca Kłodzka. Prace budowlane obejmą wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowę odwodnienia oraz budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery stalowe i poręcze ochronne). Ze względu na to, że droga jest stosunkowo wąska konieczne będzie miejscowe wzmocnienie poboczy oraz złagodzenie łuków poziomych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu, głównie w okresie zimowym – do miejsc początkowych tras narciarstwa biegowego oraz do lokalnych ośrodków narciarskich, natomiast w okresie letnim do ścieżek turystycznych, tras rowerowych i innych atrakcji regionu Gór Orlickich i Bystrzyckich.

Planowany termin zakończenia prac: grudzień 2019 r.

Wykonawca: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Lipowej 5a, Wysoka, 52-200 Wrocław

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 01 lutego 2018 13:27

Data publikacji: 01 lutego 2018 13:27

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Transmisje sesji

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013