Jesteś tutaj:

artykuł

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - SPOTKANIE W STAROSTWIE

29 listopadaa 2019 10:39

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

https://www.facebook.co/StowarzyszenieAglomeracjaOpolska/

zorganizowane w celu wymiany doświadczeń w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

W imieniu starosty i własnym, delegację powitał Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

W spotkaniu udział wziął również Jan Kalfas, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Aglomerację Opolską tworzą:

Opole - miasto na prawach powiatu, 7 gmin miejsko-wiejskich, a także 13 gmin wiejskich.

Do zadań Stowarzyszenia należą m.in. :

- planowanie strategiczne i przestrzenne,
- rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów,
- transfer nowych technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji,
- transport zbiorowy,
- ochrona zasobów przyrodniczych,
- ochrona środowiska,
- ochrona przeciwpowodziowa,
- oświata, kultura, sport i turystka.

Wśród realizowanych projektów jest również program:


SOLIDARNI W OBLICZU ZAGROŻEŃ

https://www.aglomeracja-opolska.pl/…/solidarni-w-obliczu-za…,

dążący do poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Stowarzyszenie dzieli się swoimi doświadczeniami w tym obszarze oraz poznaje doświadczenia innych i dlatego też wystąpiło z inicjatywą zorganizowania wizyty studyjnej w powiecie kłodzkim, który od ponad prawie dwudziestu lat posiada unikalny w skali kraju system pomiarów hydrometeorologicznych:

http://lsop.powiat.klodzko.pl/

oraz jest samorządem ściśle współpracującym, w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, ze wszystkimi powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami.

W trakcie spotkania omówiono współpracę służb i koordynację działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w nawiązaniu do zdarzeń powodziowych od 2005 roku, które miały miejsce na terenie powiatu kłodzkiego.

Zadania i działanie służb przedstawili:

dr inż. Danuta Trojan – pracownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłodzku,

mł. bryg. Tomasz Wójtowicz - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kłodzku,

mł. insp. Krzysztof Jurczyk - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku oraz

mjr SG Przemysław Rogalski - przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Kłodzku.

W dalszej części Pan Paweł Kielar – ekspert w Stowarzyszeniu, przedstawił założenia Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Na zakończenie zaprezentowano naszym gościom Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz wykorzystywane na co dzień wyposażenie oraz systemy wspomagające, w tym lokalny system pomiarów hydrometeorologicznych LSOP i Platformę Operacyjną Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 29 listopadaa 2019 10:39

Data publikacji: 29 listopadaa 2019 10:39

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013