Jesteś tutaj:

artykuły

Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia EHIS 2019

17 września 2019 09:36

Badanie GUS,
Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia EHIS,
od 16 września do 16 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 16 września do 16 grudnia 2019 r. w wylosowanych mieszkaniach na terenie całego kraju, Główny Urząd Statystyczny prowadzi badanie reprezentacyjne, dotyczące oceny obecnej sytuacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa i jej uwarunkowań.

Zebrane informacje są wykorzystywane na potrzeby statystyki w dziedzinie zdrowia oraz tworzenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i europejskim. 

Czytaj więcej...

więcej

ĆWICZENIA SŁUŻB pk."HRABSTWO KŁODZKIE 2019"

16 września 2019 16:03

Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz Jan Kalfas kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Kłodzku otworzyli naradę rozpoczynającą Ćwiczenia Obronne Powiatowe pk. ”Hrabstwo Kłodzkie -2019”. Są one organizowane na terenie 14 naszych gmin oraz Starostwa Kłodzkiego w dniach 16 -20 września 2019 r.

Celem ćwiczeń jest przetestowanie zdolności osiągania wyższych stanów gotowości obronnej. Testowana będzie realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu/gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie kryzysu.

Przećwiczone zostaną scenariusze na okoliczność m.in.:

- stan stałej gotowości obronnej państwa,
- stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu,
- stan gotowości obronnej państwa czasu wojny.

Ćwiczenia potrwają do 20 września. Wezmą w nich udział wszystkie służby z powiatu kłodzkiego.

więcej

ZWOŁANO POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - ĆWICZENIA RUDAWA 19

13 września 2019 11:56

Wojewoda Dolnośląski przychylając się do wniosku Starosty Kłodzkiego wystąpił w oparciu o art. 25 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o użycie wojska.

W powiecie kłodzkim całkowicie zostały zablokowane: droga krajowa nr 8 na odcinku Kudowa - Słone - Wrocław oraz nieprzejezdne są drogi wojewódzkie oraz pozostałe drogi lokalne. Przestają również działać sieci energetyczne. Mamy również paraliż PKP, a co wiąże się z brakiem dostaw paliw stałych i ciekłych.

Przyczyną a zarazem początkiem tych wszystkich nieszczęść są gwałtowne śnieżyce, zamiecie i niska temperatura sięgająca do - 25 °C !!!

Tak w skrócie można przedstawić zarys scenariusza wspólnych ćwiczeń - wszystkich służb, które rozpoczęły się w powiecie kłodzkim, pod nazwą RUDAWA 19.  

Czytaj więcej....

więcej

MISTRZOWSKI PAS DLA STAROSTY KŁODZKIEGO

12 września 2019 13:08

Za aktywne propagowanie sportu w powiecie kłodzkim, Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń odebrał pamiątkowy mistrzowski pas oraz podziękowania od Tomasza Olszewskiego Tomasz Olszewski trenera i właściciela kłodzkiego Klubu Sportowego Herakles FC Kłodzko.


W klubie sportowym Herakles od wielu lat prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu boksu i kickboxingu. Tomasz Olszewski jest trenerem kadry WKN/MFR III.Dan, czarny pas.


Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.

więcej

Noworudzki Senior-Student się nie nudzi !

10 września 2019 09:26

Już po raz 13 odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie, inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Noworudzkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Pani Rektor Karolina Popiel wraz z Dyrektorem MOK Wojciechem Kołodziejem poprowadzili inaugurację.
W uroczystości otwarcia roku akademickiego udział wzięli parlamentarzyści: posłanka Monika Wielichowska, która od początku powstania NUTW sympatyzuje i wspiera noworudzkich studentów. Na rozpoczęcie również przybył poseł Sławomir Piechota, który wystąpił z ciekawym wykładem.
Radny Sejmiku Dolnośląskiego Stanisław Jurcewicz, również znalazł czas, żeby spędzić go ze studentami oraz przekazał książkę, która przyda się studentom zainteresowanym kulinariami naszego regionu.
Byli także, gospodarze Nowej Rudy, Burmistrz Tomasz Kiliński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Behanem.
Na zaproszenie władz uniwersytetu, Powiat Kłodzki reprezentowali: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk Wicestarosta Kłodzki oraz Piotr Marchewka Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.
Przedstawiciele samorządu powiatowego, życzyli odważnych inicjatyw na rzecz edukacji, aktywizacji oraz wspaniałej integracji społeczności studenckiej oraz wszelkiej pomyślności w tym roku akademickim.
Grupa studentów z roku na rok się powiększa i na tą chwilę liczy już ponad 170 słuchaczy. Studenci przybyli pełni energii na rozpoczęcie roku wraz z delegacjami z zaprzyjaźnionych uniwersytetów. Działać będą w 19 sekcjach na uniwersytecie, prowadząc aktywności w różnych dziedzinach.
Powodzenia !

                                   

więcej

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA 2019 r. - ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY

09 września 2019 08:31

Starosta Kłodzki informuje, że w dniach 9-30 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku oraz w oddziałach zamiejscowych w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie

przeprowadzone będzie badanie satysfakcji klientów.

Celem badania będzie sprawdzenie stopnia satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku w odniesieniu do jakości świadczonych usług.

Ankiety w wersji papierowej dostępne będą w następujących lokalizacjach:
- Biuro Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,
- Biuro Obsługi Klienta w Oddziale Zamiejscowym w Bystrzycy Kłodzkiej,
- Referat Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,
- Referat Komunikacji w Oddziale Zamiejscowym w Bystrzycy Kłodzkiej,
- Referat Komunikacji w Oddziale Zamiejscowym w Nowej Rudzie,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Oddział Zamiejscowy w Nowej Rudzie,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej,
- Siedziba komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Kościuszki 7,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku, ul. Kościuszki 2.

Ankieta będzie również dostępna w wersji on-line na stronach: www. bip.powiat.klodzko.pl i www.powiat.klodzko.pl

http://powiat.klodzko.pl/ankieta/

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.

W wyniku ubiegłorocznego badania satysfakcji klientów zrealizowane zostały następujące działania:

1) Kontynuowane są prace adaptacyjne budynku w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2k - budynek nr 4 na cele administracyjne dla poprawy jakości obsługi klienta. Dodatkowa lokalizacja zapewni komfortowe warunki obsługi klientów, dużą liczbę miejsc parkingowych, nowe pomieszczenia archiwum.

2) Uruchomiono terminal płatniczy w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru w Kłodzku, Nowej Rudzie oraz w o/z w Bystrzycy Kłodzkiej.

3) Podjęto działania zmierzające do uruchomienia systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych o/z w Nowej Rudzie oraz Bystrzycy Kłodzkiej, termin realizacji do końca 2019 roku.

więcej

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ORAZ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

06 września 2019 08:58

 W trakcie spotkania zespołów, zostały omówione następujące tematy:

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego uzgodnił Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kłodzkiego w części dotyczącej Standardowych Procedur Operacyjnych.

Przedstawiciele służb i straży dokonali podsumowania ćwiczeń o nazwie: Przełom Bardzki 2019, przeprowadzonych w czerwcu 2019 r. w Podtyniu i Zieleńcu. Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń wręczył listy gratulacyjne z podziękowaniami za zaangażowanie w przygotowanie i realizację ćwiczeń.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przedstawił sprawozdanie półroczne z funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu kłodzkiego, w tym ocenę bezpieczeństwa, warunków sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych, w miejscach wypoczynku, szczególnie dzieci i młodzieży, po okresie letnim (KPP, KP PSP, Sanepid, WOPR, GOPR).

Następnie omówiono działania pod nazwą : Bezpieczna droga do szkoły (KPP), oraz Plan Zimowego Utrzymania Dróg 2019/2020 (ZDP). Przedstawiono również projekt budżetu powiatu na rok 2020 w części dotyczącej bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na podstawie wniosków do planu budżetu 2020.Komisja zapoznała się też ze stanem organizacyjnym i planowanych działaniach GOPR w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenach górskich i narciarskich w okresie zimowym na terenie powiatu kłodzkiego

Na zakończenie przyjęto plan pracy komisji na rok 2020

więcej

SENIORZY Z POWIATU KŁODZKIEGO NADAL ZE ZNIŻKĄ NA PRZEJAZDY KŁODZKIM PKS

05 września 2019 14:37

Starosta Kłodzki - Maciej Awiżeń oraz Wicestarosta Kłodzki - Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk podpisali w obecności Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego - Michała Cisakowskiego, Michał Cisakowski , umowę o współpracy z Prezes PKS Kłodzko S.A. Elżbietą Żytyńską, Elżbieta Żytyńska na kontynuacje programu o nazwie "Mobilny Senior, dającego 20% zniżki na przejazdy autobusowe dla każdego seniora zamieszkałego w powiecie kłodzkim, który ukończył 60 rok życia. Aby uzyskać kartę zniżkową, należy wybrać się bezpośrednio do sekretariatu w siedzibie PKS w Kłodzku S. A. przy ulicy Dusznickiej lub do biura obsługi klienta w starostwie powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 i wypełnić prosty formularz. Należy zabrać ze sobą jedynie dowód osobisty.

 

więcej

Nowy przebieg drogi powiatowej pomiędzy Roztokami a Gajnikiem

03 września 2019 09:50

Ze względu na budowę zbiornika przeciwpowodziowego w Roztokach (gm. Międzylesie) , część drogi powiatowej nr 3233D została zajęta pod jego budowę. W zamian został wytyczony nowy odcinek drogi dł. 1,2 km pomiędzy Roztokami a Gajnikiem, który aktualnie jest wykonywany przez Wykonawcę zbiornika. W zeszłym tygodniu została już ułożona nawierzchnia asfaltowa. Jest to dla powiatu wartość dodana, bez naszych kosztów zyskujemy nowy odcinek, który będzie służył zarówno mieszkańcom jaki i turystom. Stara droga była mocno wyeksploatowana i wymagała już remontu, w zamian otrzymamy nową, wybudowaną od podstaw drogę do użytkowania.
Jak informuje etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego – Piotr Marchewka, nowym odcinkiem będzie można przejechać już końcem września br.

      

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013