Jesteś tutaj:

artykuły

WIELKIE GRATULACJE PANI OLGO !!!

11 grudnia 2019 12:08

W imieniu władz powiatu oraz  jego mieszkańców składamy Pani Oldze Tokarczuk serdeczne gratulacje z okazji otrzymania literackiej nagrody Nobla. Żadne słowa nie wyrażą naszego szczęścia i dumy !!!

* Zdjęcie z uroczystej X Sesji Rady Powiatu Kłodzkiego podczas której wręczono odznaczenia: Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego.

http://www.powiat.klodzko.pl/aktualnosci/x-uroczysta-sesja-rady-powiatu-klodzkiego.html 

Na zdjęciu od lewej: Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki, Olga Tokarczuk, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Kłodzki, Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Zbigniew Łopusiewicz-przewodniczący rady Powiatu Kłodzkiego.

więcej

Konkursy na zadania w roku 2020

10 grudnia 2019 14:46

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, turystyki oraz sportu i kultury fizycznej w roku 2020 oraz konkurs dla instytucji kultury i szkół muzycznych z terenu powiatu kłodzkiego pn. "Kultura w powiecie kłodzkim" na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury w roku 2020. Informacje o konkursach można znaleźć na stronie BIP powiatu w zakładce konkursy (http://bip.powiat.klodzko.pl/index.php?n=i&sort=1&menu=258#tresc_main).

więcej

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KŁODZKU ZAPRASZA

06 grudnia 2019 08:17

Terminy służby przygotowawczej w 2020 r.


Na potrzeby korpusu oficerów:

  • Od 7 stycznia do 29 maja 2020 r.


Na potrzeby podoficerów:

  • I turnus: od 3 lutego do 29 maja 2020 r.
  • II turnus: od 6 lipca do 30 października 2020 r.

Na potrzeby szeregowych:

  • I turnus: od 7 stycznia do 27 marca 2020 r.
  • II turnus: od 4 maja do 24 lipca 2020 r.
  • III turnus: od 14 i 29 września do 18 grudnia 2020 r.


Turnus skróconej służby przygotowawczej:

  • Od 20 lipca do 18 września 2020 r.

 


Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku, przy ul. Walecznych 61 (pokój 23)  lub pod numerem telefonu:  261 647 430. 

STRONA : https://wkuklodzko.wp.mil.pl/pl/pages/terminy-powoan-2018-02-13-6/

więcej

UWAGA !! ZAGROŻENIE ASF !!

05 grudnia 2019 15:14

więcej

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - SPOTKANIE W STAROSTWIE

29 listopadaa 2019 10:39

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

https://www.facebook.co/StowarzyszenieAglomeracjaOpolska/

zorganizowane w celu wymiany doświadczeń w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

W imieniu starosty i własnym, delegację powitał Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

W spotkaniu udział wziął również Jan Kalfas, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Aglomerację Opolską tworzą:

Opole - miasto na prawach powiatu, 7 gmin miejsko-wiejskich, a także 13 gmin wiejskich.

Do zadań Stowarzyszenia należą m.in. :

- planowanie strategiczne i przestrzenne,
- rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów,
- transfer nowych technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji,
- transport zbiorowy,
- ochrona zasobów przyrodniczych,
- ochrona środowiska,
- ochrona przeciwpowodziowa,
- oświata, kultura, sport i turystka.

Wśród realizowanych projektów jest również program:


SOLIDARNI W OBLICZU ZAGROŻEŃ

https://www.aglomeracja-opolska.pl/…/solidarni-w-obliczu-za…,

dążący do poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Stowarzyszenie dzieli się swoimi doświadczeniami w tym obszarze oraz poznaje doświadczenia innych i dlatego też wystąpiło z inicjatywą zorganizowania wizyty studyjnej w powiecie kłodzkim, który od ponad prawie dwudziestu lat posiada unikalny w skali kraju system pomiarów hydrometeorologicznych:

http://lsop.powiat.klodzko.pl/

oraz jest samorządem ściśle współpracującym, w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, ze wszystkimi powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami.

W trakcie spotkania omówiono współpracę służb i koordynację działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w nawiązaniu do zdarzeń powodziowych od 2005 roku, które miały miejsce na terenie powiatu kłodzkiego.

Zadania i działanie służb przedstawili:

dr inż. Danuta Trojan – pracownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłodzku,

mł. bryg. Tomasz Wójtowicz - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kłodzku,

mł. insp. Krzysztof Jurczyk - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku oraz

mjr SG Przemysław Rogalski - przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Kłodzku.

W dalszej części Pan Paweł Kielar – ekspert w Stowarzyszeniu, przedstawił założenia Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Na zakończenie zaprezentowano naszym gościom Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz wykorzystywane na co dzień wyposażenie oraz systemy wspomagające, w tym lokalny system pomiarów hydrometeorologicznych LSOP i Platformę Operacyjną Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

więcej

ODZNACZENIA WOPR PODCZAS SESJI RADY POWIATU

27 listopadaa 2019 15:03

 W trakcie XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Odznaczenia przyznaję się za wyjątkowe działania oraz niezwykłe postawy na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego. W tym roku m.in. na wniosek Prezesa Zarządu - Henryka Grzybowskiego, biorąc pod uwagę indywidualne zasługi osób, nagrodzono ośmiu ratowników z powiatu kłodzkiego.

Odznaczeni ratownicy WOPR Kłodzko:

Brązową Honorową Odznaką WOPR

1. Dariusz Matusiak
2. Wiktor Toczyński
3. Bartłomiej Prorok
4. Grzegorz Kulig
5. Rafał Cygan
6. Janusz Zalewski

Srebrną Honorową Odznaką WOPR

1. Mariusz Leśniak
2. Dariusz Gąska

Została również przyznana specjalna odznaka "Błękitny Krzyż WOPR",
którą od dziś możne się poszczycić również Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń . Została ona przyznana staroście za całokształt czyli wieloletnią udaną współprace oraz zawsze okazywane wsparcie dla służb WOPR w Kłodzku.

 

Gratulacje dla wszystkich odznaczonych

więcej

PROFESOR Z POWIATU KŁODZKIEGO

26 listopadaa 2019 13:51

Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń wraz z całym Zarządem Powiatu Kłodzkiego w składzie :Wicestarosta Kłodzki Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk,Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu - Piotrem Marchewką, Członkiem Zarządu - Małgorzatą Kanecką Małgorzata Kanecka oraz Członkiem Zarządu - Ryszardem Niebieszczańskim Ryszard Niebieszczanski oraz Grzegorzem Gredysem - Sekretarzem Powiatu i Skarbnikiem Powiatu - Henryką Popiel , mieli przyjemność gościć zaproszonego na posiedzenie zarządu, prof. dr hab. Pawła Borszowskiego, który to 6 listopada bieżącego roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odebrał z rąk Prezydenta RP tytuł profesorski.

Prof. dr hab. Paweł Borszowski pochodzi z Kłodzka. 

Był m.in. pracownikiem Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz Gminy Wiejskiej Kłodzko. Obecnie zawodowo związany jest z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie prowadzi wykłady dla studentów. Pełni tam również funkcję zastępcy kierownika Katedry Prawa Finansowego. Jest autorem imponującej ilości publikacji naukowych.

Jak czytamy na stronie uczelni, zainteresowania naukowe Pana profesora koncentrują się wokół zagadnień ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego. Kluczowe znaczenie ma analiza stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, podatkowych skutków działalności gospodarczej oraz zagadnienia elastyczności przepisów prawa podatkowego i definicji legalnych w prawie podatkowym.

Poza uczelnią jest członkiem Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz zawodnikiem AZS Uniwersytet Wrocławski. Był uczestnikiem Półfinałów Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie stołowym kwiecień 2016 r, marzec 2017r, marzec 2018, marzec 2019. Zawodnik III ligowej drużyny tenisa stołowego w sezonie 2019/2019

Podczas spotkania wszyscy członkowie Zarządu złożyli osobiście wyrazy uznania oraz gratulacje z okazji otrzymania tak zaszczytnego tytułu naukowego.

Była też okazja do rozmowy o bieżących problemach powiatu jak i bardziej swobodnie - było troszkę wspomnień sprzed lat o pracy w starostwie.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni, że z naszego powiatu wywodzi tak znakomita postać świata nauki.

Linki:

https://prawo.uni.wroc.pl/user/12037

https://www.prezydent.pl/…/art,141,nominacje-profesorskie-w…

więcej

VII FESTIWAL TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SPOTKANIA RADOŚCIĄ MALOWANE" 2019

22 listopadaa 2019 13:20

 Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń został zaproszony na festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych, gdzie miał kolejną okazję osobiście spotkać się i porozmawiać z osobami z tego środowiska o ich problemach.


To samo niebo mamy nad głowami
To samo słońce promieniami darzy
Tak samo kochać chcemy, chcemy być kochani
Więc nie bój się, nie bój się zobaczyć
Zobacz we mnie człowieka
Ja na litość nie czekam
..................

Ten fragment tekstu z utworu Stanisława Sojki, znakomicie obrazuje i jest najlepszym podsumowaniem tego spotkania.

Chcemy aby te słowa dotarły do jak największej liczby ludzi, aby rozmieli, że pomoc i wsparcie drugiemu człowiekowi może przybrać różne formy - i nie tylko materialne.

Cieszymy się, że jako powiat możemy uczestniczyć czynnie w życiu osób niepełnosprawnych po przez wspieranie możliwie największej liczby wszelkich inicjatyw, mających na celu poprawę jakości ich życia.

O festiwalu:

VII Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Spotkania Radością Malowane" to wyjątkowa impreza promująca dorobek artystyczny uczniów szkół specjalnych, uczestników warsztatów terapii zajęciowych w środowiskowych domach samopomocy, mieszkańców domów pomocy społecznej i dziennych ośrodków adaptacyjnych z terenu całego Województwa Dolnośląskiego.

Spotkania tego typu jak ten festiwal pomagają uwierzyć takim osobom w siebie, mobilizują do podejmowania nowych działań, sprzyjają w nawiązywaniu ciekawych znajomości, a także dają możliwość dzielenia się swoimi talentami i wrażliwością.

Patronat honorowy:

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"

Mecenat:

Mateusz Jellin
Starostwo Powiatowe w Kłodzku - Powiat Kłodzki Maciej Awiżeń

Współpraca:

Kudowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Uzdrowiska Kłodzkie

Organizatorzy:

Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Edukator"
Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku
RST - Regionalna Szkoła Turystyczna Technikum im. Jana Pawła II

Patroni medialni:

Telewizja Kłodzka
DOBA.PL
Panorama Ziemi Kłodzkiej

więcej

BUDŻET OBYWATELSKI 2019 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU W LEWINIE KŁODZKIM

21 listopadaa 2019 12:31

Uroczyste otwarcie kreatywnego miejsca zabawowo-edukacyjnego dla małych dzieci w Lewinie Kłodzkim.

Podczas uroczystego przekazania Powiat Kłodzki reprezentowali: Michał Cisakowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Małgorzata Kanecka - Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego i Stanisław Jurcewicz - Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Stowarzyszenie Obywatelskie " Kulturalny Zakątek" Justyna Szełęga, w ramach złożonego do budżetu obywatelskiego 2019 projektu pt. "Kraina Małych Odkrywców" , zrealizowało zadanie w ramach którego, oczyszczono i przygotowano plac przy wejściu do sali przedszkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim, na tyłach budynku oraz odmalowano istniejącego ogrodzenie.

Zbudowano również bezpieczny drewniany podest z lekkim zadaszeniem, na którym będą mogły się odbywać zajęcia edukacyjne na świeżym powietrzu.

Zakupione zostały też siedziska piankowe oraz skrzynia do ich przechowywania, dwie zamykane piaskownice wraz z zabawkami oraz ławeczki ze stolikami dla najmłodszych.

Zamontowano również zewnętrzne liczydło, tablice kredową , dwie tablice z grami dla dzieci, zegarem, deszczomierz i wiatromierz, termometr zewnętrzny. Całość została obsadzona roślinami.

Strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego :

https://zsplewinklodzki.edupage.org/

 

 .                                                              
 .

więcej

Pawilon dla LZS Sparta Stary Waliszów z budżetu obywatelskiego

18 listopadaa 2019 12:36

Uroczyste przekazanie zakupionego ze środków powiatu kłodzkiego w ramach realizacji budżetu obywatelskiego pawilonu gospodarczego z przeznaczeniem na szatnię i magazyn dla Ludowego Zespołu Sportowego SPARTA Stary Waliszów odbyło się 16 listopada 2019 r.

Umowę darowizny pawilonu  prezesowi klubu Danielowi Krukowi, wręczył Maciej Awiżeń, starosta kłodzki.

W uroczystości  uczestniczyli również  Robert Duma, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Piotr Marchewka, członek zarządu powiatu oraz Andrzej Krawiec, inspektor ds. kultury fizycznej, koordynator przedsięwzięcia.

Specjalny list gratulacyjny odebrał pomysłodawca zadania pan Adam Lech z Rady Sołeckiej w Nowym Waliszowie. Wyrażamy przekonanie, że nowy obiekt w znacznym stopniu poprawi infrastrukturę boiska piłkarskiego i będzie służył zawodnikom miejscowego klubu piłki nożnej ku uciesze wszystkich miłośników sportu.

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013