Jesteś tutaj:

artykuły

KONKURS OFERT – integracja społeczna osób niepełnosprawnych

18 kwietnia 2019 08:30

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.)

Celem konkursu jest zlecenie realizacji zadań mających na celu zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych

w powiecie kłodzkim wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zobacz szczegóły oferty

więcej

KONKURS OFERT - Rehabilitacja Zawodowa i Społeczna osób niepełnosprawnych

18 kwietnia 2019 08:19

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.)

Celem konkursu jest zlecenie realizacji zadań mających na celu zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych

w powiecie kłodzkim wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zobacz szczegóły oferty

 

więcej

NOWE ROZDANIE UNIJNYCH ŚRODKÓW

16 kwietnia 2019 12:40

Kończy się czwarty i wkrótce zaczyna piąty nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorców z okolic

Kłodzka, Ząbkowic i Dzierżoniowa. A można otrzymać 85% dofinansowania na usługi doradcze.

 

- Większość  firm nie posiada w ogóle planów strategicznych - mówi dyrektor inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Joanna Hołub-Iwan. - Jeśli mikro i małe przedsiębiorstwa zdecydują się na skorzystanie z usługi doradczej i pozwolą spojrzeć na swoje biznesy ekspertom z zewnątrz, to otrzymają potencjalne kierunki naprawy ich działalności. Zastosowanie zaleceń specjalistów z pewnością przełoży się na rozwój i sukces w biznesie. Przedsiębiorcy pokrywają tylko 15% wartości usługi, która może sięgnąć 23 tys. zł.

Grant na doradztwo, który ma ułatwić rozwój firm, skierowany jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają do 250 pracowników. A same wnioski nie są skomplikowane - twierdzą specjaliści.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń do naszego eksperta Tomasza Sajewskiego tel. 884-217-713 lub do biura inkubatora: 71 36 80 858, 71 36 90 681. Napisz e-mail: uip@ue.wroc.pl lub odwiedź stronę internetową: www.inqube.pl.

Dotację z projektu „Granty na usługi doradcze - tworzenie skutecznych rozwiązań”  mogą otrzymać przedsiębiorcy z gmin: Bielawa, Ciepłowody, Dzierżoniów, Łagiewniki, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Polanica-Zdrój, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Bardo, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

więcej

ELEKTRONICZNY NABÓR DO SZKÓŁ POWIATU KŁODZKIEGO

16 kwietnia 2019 11:36

Nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki na rok szkolny 2019/2020


Od 13 maja 2019 r. uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich dotychczasowych gimnazjów będą mogli składać elektronicznie wnioski o przyjęcie do I klas szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki. Szkoły Powiatu posiadają bogatą ofertę edukacyjną, spośród których każdy absolwent szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum z pewnością znajdzie tę odpowiednią dla siebie.

Nabór elektroniczny na rok szkolny 2019/2020 prowadzony jest w systemie vEdukacja Nabór, odrębnie dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów dotychczasowych gimnazjów. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą szkół w powiecie kłodzkim, przedstawioną w programie „Nabór” oraz na stronie internetowej każdej ze szkół. Każdy kandydat po zarejestrowaniu na stronie internetowej:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

otrzyma swój identyfikator i hasło. Uczniowie szkół podstawowych wybierają logowanie w kolorze niebieskim, natomiast uczniowie gimnazjum wybierają logowanie w kolorze zielonym. Bezpośrednio po zalogowaniu kandydat dokonuje wyboru trzech szkół Powiatu  (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy ustalaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów - od klasy, na której najbardziej kandydatowi zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.

Po wypełnieniu wniosku w systemie kandydat drukuje ten wniosek i podpisany przez rodzica składa w szkole pierwszego wyboru. Wniosek wypełniony tylko elektronicznie, a nie złożony w szkole, nie bierze udziału w rekrutacji. Natomiast od 21 do 25 czerwca do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć oryginały lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a także dokumenty potwierdzające osiągnięcia. Do 16 lipca komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Od 16 do 24 lipca uczniowie zakwalifikowani do danej szkoły będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będzie podana do 25 lipca 2019 r.

Informacje o ofercie edukacyjnej szkół Powiatu Kłodzkiego są dostępne na stronach:

Licea ogólnokształcące

1.

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

www.chrobry.org

2.

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie

www.liceum.nowaruda.pl

Technika

3.

Technikum Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku

www.zsp1.ng.pl

4.

Technikum Nr 2 w Kłodzku w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku

www.ksp.klodzko.pl

 

5.

Technikum im. Stanisława Staszica w Nowej Rudzie w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie

www.zsp.nowaruda.pl

6.

Technikum im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej

www.zspbystrzyca.com.pl

7.

Technikum im. Jana Pawła II w Polanicy - Zdroju w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy - Zdroju

www.rst.ng.pl

Szkoły branżowe I stopnia

8.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku

www.zsp1.ng.pl

9.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Kłodzku w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku

www.ksp.klodzko.pl

10.

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Stanisława Staszica w Nowej Rudzie w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie

www.zsp.nowaruda.pl

11.

Branżowa Szkoła I Stopnia im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej

www.zspbystrzyca.com.pl

 

Terminy etapów rekrutacji obowiązujące w województwie dolnośląskim ustalone są przez Kuratora Oświaty i dostępne są na stronie:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Zasady rekrutacji obowiązują na podstawie przepisów:

1. Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 610)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. 2017 poz. 586)

więcej

NIE WYPALAJ TRAW

16 kwietnia 2019 11:31

Wypalanie traw grozi utratą dopłat

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon na wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Jest to proceder, który w znacznym stopniu obniża wartość plonów, jest zabójczy dla przyrody i niebezpieczny dla człowieka.

Pozytywne skutki to mit

Praktyka wypalania traw wiosną spowodowana jest pokutującym od wieków błędnym przekonaniem, jakoby prowadziła ona do użyźnienia gleby. Ma to przynieść bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym większe korzyści ekonomiczne dla rolnika. Nic bardziej błędnego. Badania naukowe wskazują jednoznacznie, iż nawet jednorazowe wypalenie trawy może spowodować obniżeniem wartości plonów od 5 do 8 proc. Podczas pożaru temperatura gleby podnosi się do ok. 1000 st. C., co skutkuje śmiercią żyjących w niej zwierząt, zniszczeniem warstwy próchnicy oraz mikroorganizmów odpowiadających za równowagę biologiczną. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do plonów sprzed pożaru.

Kary do 5 tys. zł grzywny i nawet 10 lat więzienia

Zakaz wypalania traw określony został w ustawach o ochronie przyrody oraz o lasach. Za tego rodzaju wykroczenie Kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynieść nawet 5 tys. zł. Jeśli jednak w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie zdrowia lub życia wielu osób albo mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

W zeszłym roku odnotowano ponad 48 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, w wyniku których śmierć poniosło 8 osób.

Wypalasz trawę? Możesz stracić dopłaty

Oprócz sankcji karnych za wypalanie traw grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków , który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014 - 2020. Brak ich przestrzegania może doprowadzić do zmniejszenia płatności o minimum 5 procent.  To oznacza, że o tyle mogą być pomniejszone wszystkie płatności bezpośrednie, jeśli  rolnikowi udowodni się, że wypalał trawy na którymkolwiek z posiadanych przez niego gruntów: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatność dobrowolna związana z produkcją, a także z PROW 2014-2020 płatności rolnośrodowiskowe, płatność ekologiczna, płatność ONW oraz  pomoc na zalesianie gruntów rolnych.  Jeszcze surowszą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy świadomie wypala grunty rolne. Wówczas całkowita kwota należnych mu płatności może być obniżona nawet o 25 proc., a w zupełnie skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia rozległego i dotkliwego w skutkach wypalania traw, torfowisk ARiMR może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

więcej

Zapraszamy na Cyklo Glacensis 2019

15 kwietnia 2019 12:40

Cyklo Glacensis odbędzie się w piątek 17.5. 2019 -  jedziemy do  Olešnice v Orlických horách. Nocleg mamy w dwóch miejscach:  w  Čihalce i Jurášce, a spotkanie integracyjne w Číhalce. Odległość między chatami to ok. 1 km.

Chata Juráška http://www.ubytovani-olesnice-v-orlickych-horach.cz

Chata Čihalka http://www.cihalka.cz.

Ceny noclegu i wyżywienia:

Čihalka - hlavní budova 40 lůžek (WC, sprchy společné na chodbě) za 500 Kč včetně polopenze +110 Kč 2.večeře = celkem 610 Kč

hlavní budova 7 lůžek apartmány (3 + 4 lůžka, WC, sprcha na pokoji) za 550 kč včetně polopenze + 110 Kč 2.večeře = celkem 660 Kč

vedlejší budova (cca 50 m) tzv. Malá Čihalka 20 lůžek za 450 Kč včetně polopenze + 110 Kč 2.večeře = celkem 560 Kč

Juráška - hlavní budova 74 lůžek za 520 Kč včetně polopenze +110 Kč 2.večeře = celkem 630 Kč

chatky  72 lůžek za 400 Kč včetně polopenze +110 Kč 2.večeře = celkem 510 Kč

Jak ustaliliśmy w  zeszłym roku, noclegi będą wspólnie z Czechami (tz. połowa Polaków i połowa Czechów w każdym z tych 4 miejsc).

Trasy tegorocznego Cyklo, z poszczególnych miast startowych do miejsca docelowego, jak zwykle ustalą szefowie grup.

Do pobrania karta zgłoszenia.

więcej

ZIEMIA KŁODZKA W OPISACH JOSEPHA KÖGLERA

15 kwietnia 2019 12:24

Ks. Joseph Kögler uznawany jest za jednego z najwybitniejszych historiografów ziemi kłodzkiej. Ponad 200 lat temu, w oparciu o oryginalne źródła, podjął się opracowania kronik miast, wsi i parafii wspomnianego terenu.

 

 Małgorzata Kanecka - Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, przywitała zgromadzonych gości w imieniu starosty kłodzkiego.

Duża część tych opisów pozostała w rękopisach, część wydrukowało wydawnictwo Franza Augusta Pompejusa (XIX w.). Dzisiaj poszczególne kroniki dostępne są głównie dzięki współczesnemu wydawnictwu dra Dietera Pohla (XX/XXI w.). Tam też, w drugim tomie, znajduje się tekst poświęcony historii Dusznik. Dotychczas nie doczekał się on przekładu na język polski. Jego opracowaniem zajął się dr hab. Grzegorz Kowal, a efekty opublikowane zostały w XII tomie „Rocznika Muzeum Papiernictwa”. Materiał spotkał się ze sporym zainteresowaniem, co skłoniło dusznickie Muzeum do zorganizowania w dniu 9 kwietnia seminarium poświęconego Josephowi Köglerowi.


W sesji referatowej prof. dr hab. Marek Cetwiński odpowiadał na pytanie „Czy badania historiografii są nam potrzebne?”; Krystyna Oniszczuk-Awiżeń zaprezentowała spuściznę Köglera; prof. dr hab. Bogusław Czechowicz nakreślił tło kulturowe czasów kronikarza zestawiając „wielkie ideały epoki” z „codziennością prowincjonalnego księdza”; dr hab. Grzegorz Kowal opowiedział o uwarunkowaniach przekładu tekstu na język polski, a dr hab. Maciej Szymczyk przedstawił Köglera opisanie Dusznik, w tym młyna papierniczego. Część referatową zamknęła dyskusja.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały pamiątki związane z Josephem Köglerem, udostępnione przez miłośnika lokalnej historii Dariusza Giemzę oraz proboszcza parafii w Ołdrzychowicach Kłodzkich ks. Stefana Łobodzińskiego.

Zdumiewa dziś bogactwo kronikarskiego dorobku Köglera, który swoją pasją zajmował się przecież jedynie w chwilach wolnych od duszpasterskiej posługi. Jednocześnie lektura jego dzieł zaskakuje szczegółowością i skrupulatnością zapisów.

Dzięki nim wiedza o dziejach kłodzkiego mikroregionu mogła zostać znacznie poszerzona. Popularyzacji postaci autora oraz właśnie tej wiedzy, której jego dorobek nam dostarcza, publikacja w „Roczniku” oraz seminarium zorganizowane przez Muzeum Papiernictwa miały służyć.

Muzealne spotkanie z Köglerem zostało dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach starań o wpisanie młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Patronat honorowy nad seminarium objęli marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz starosta kłodzki Maciej Awiżeń, którego na seminarium reprezentowała Małgorzata Kanecka - Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

więcej

KOMUNIKAT

12 kwietnia 2019 14:19

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013