Jesteś tutaj:

artykuły

OFERTA PRACY W STAROSTWIE

18 kwietnia 2018 13:30

UWAGA PRACA !!!

STAROSTA KŁODZKI ogłasza nabór na:

wolne stanowisko pracy ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku.

Zobacz szczegóły : 

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/index.php?n=i&id=12776&akcja=info&menu=260#tresc_main

więcej

Ostatni nabór wniosków Interreg Europa 2018

18 kwietnia 2018 13:01

Program Interreg Europa jest doskonałym narzędziem do inicjowania zmian oraz wprowadzania innowacji w regionach. W oparciu o wymianę doświadczeń i wiedzy z partnerami oraz ekspertami z UE-28, Norwegii i Szwajcarii, mamy możliwość unowocześniania polskich instrumentów polityki. 

Celem programu jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Interreg Europa wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji, które współpracują nad wybraną dziedziną polityki.

Rezultatem, indywidualnym dla każdego z partnerów, może być np. opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków wybranego programu operacyjnego (RPO, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Polska Wschodnia itp.), wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania programem w regionie (np. nowe metody oceny wniosków lub zmiany w systemie naboru projektów do RPO), wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do strategii nowego celu, zmiany planu/strategii województwa, planów niskoemisyjnych gmin itp.).

Program Interreg Europa obejmuje:

- badania i innowacje,

- konkurencyjność MŚP,

- wspieranie gospodarki niskoemisyjnej,

- ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami.

UWAGANabór kończy się 22 czerwca 2018 !

Jeśli jesteście zainteresowani  udziałem w programie : 

http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/ostatni-nabor-interreg-europa-pakiet-dla-aplikantow-juz-dostepny/

więcej

Spotkanie hiszpańskich wolontariuszy z przedstawicielami Zarządu powiatu kłodzkiego

17 kwietnia 2018 13:40

Było nam niezmiernie miło, dzisiaj gościć w starostwie delegację wolontariuszy z Hiszpanii wraz z opiekunem panią Barbarą Szeligą i koleżanką z Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdroju.

Delegację przyjęli w imieniu Zarządu powiatu kłodzkiego, starosta Maciej Awiżeń, wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk oraz Kazimierz Drożdż członek zarządu. W spotkaniu wzięli również udział dyrektor Wydziału Oświaty Anetta Kościuk oraz Andrzej Kacik sekretarz PCK w Kłodzku.

To, dzięki Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdroju, która bierze udział w realizacji projektu współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, mogliśmy się dziś spotkać i porozmawiać o potrzebie i dobrych stronach wymiany młodzieży w ramach tego programu.

Szkoła nieustająco i intensywnie pracuje nad poprawą jakości kształcenia zawodowego naszej młodzieży. Od 2013 roku  RST współpracuje z pokrewnymi zawodowo szkołami średnimi w Maladze i Sevilli. W ramach funduszy unijnych realizuje 3 miesięczne praktyki zawodowe dla uczniów tych szkół. W tym roku, w okresie  od marca do czerwca, gościmy w Regionalnej Szkole Turystycznej  3 uczniów   z Malagi. Hiszpańscy praktykanci biorą udział w lekcjach języka angielskiego oraz zawodowych zajęciach w symulacyjnych pracowniach. Goście z Malagi, w ramach zajęć pozalekcyjnych, prowadzą  również kurs języka hiszpańskiego dla uczniów Regionalnej Szkoły Turystycznej. Wraz z naszą młodzieżą wyjeżdżą na edukacyjne wycieczki po Ziemi Kłodzkiej. Wolontariusze mocno zaangażowani są w działania na rzecz PCK w Kłodzku.

Starosta i wicestarosta podziękowali młodzieży i wręczyli pamiątkowe materiały promocyjne w uznaniu ich pracy na rzecz potrzebujących.

 

więcej

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół i Gimnazjów 2018

16 kwietnia 2018 15:07

ZAPROSZENIE

"Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół i Gimnazjów".

W Kłodzku w dniu 21.04.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku,

 

 

https://www.facebook.com/Szkola-Podstawowa-imWladyslawa-S…/…

odbędą się powiatowe eliminacje turnieju BRD, gdzie spotkają się drużyny, które zostały wyłonione w eliminacjach gminnych. 
Drużyny te wezmą udział w eliminacjach do rozgrywek rejonowych. Celem Turnieju jest podnoszenie świadomości społeczeństwa oraz działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i kultury ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez:

1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podczas eliminacji rejonowych zostanie wyłoniona najlepsza drużyna, która będzie reprezentować nasz region w etapie wojewódzkim, po którym nastąpi finał ogólnopolski. 
Sprawdzona zostanie wiedza teoretyczna z przepisów ruchu drogowego, dodatkowo zasady przejazdu przez skrzyżowania, zasady udzielania pierwszej pomocy w teorii i praktyce, oraz sprawność zawodników przy pokonywaniu rowerowego toru przeszkód.

Dodatkowymi atrakcjami, w godzinach 10-13, zarówno dla uczestników jak i mieszkańców Kłodzka i okolic będą:

- symulator zderzenia,
- symulator dachowania,
- przejazd na rowerze z alko-goglami.

Niemałą atrakcją będą również prezentacje sprzętu strażackiego i policyjnego.

ZAPRASZAMY !

więcej

Powiat Kłodzki na XXIII Zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich w Warszawie

12 kwietnia 2018 13:34

10 i 11 kwietnia br. w Warszawie odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Obecni na tym wydarzeniu delegaci przyjęli stanowiska w sprawach dotyczących samorządu powiatowego. 

Czytaj więcej ...

więcej

Regionalna Szkoła Turystyczna z Polanicy-Zdroju na Kongresie Powiatów „Dobry zawód”

10 kwietnia 2018 12:33

Regionalna Szkoła Turystyczna z Polanicy-Zdroju jedyna z Dolnego Śląska.


Czytaj więcej ...

więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury-II nabór i inne ważne informacje dla NGO

06 kwietnia 2018 08:30

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu dnia 27 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania zadań powiatu kłodzkiego z zakresu kultury realizowanych w roku 2018 przez organizacje pozarządowe. Pełna informacja na temat wyników konkursu znajduje się w zakładce organizacje pozarządowe/konkursy oraz na stronie BIP w zakładce konkursy.

W zakładce organizacje pozarządowe/aktualności zamieszczone zostały ważne informacje dla NGO dotyczące dostosowania do zmian w prawie oraz możliwości pozyskiwania środków na działalność.

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Kalendarium

27

2018-04-27
POLANICKA MAJÓWKA

Szereg wydarzeń o charakterze rozrywkowym, sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym rozgrywających...

2018-05-26ŚWIĘTO MIASTA "DNI ŚWIĘTEGO FLORIANA" (Patrona Bystrzycy Kłodzkiej)

2018-05-27Ogólnopolski Dzień Golfa

2018-05-31Zjazd Polaniczan

Pełne kalendarium

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013