Jesteś tutaj:

artykuły

Dziedzictwo kulturowe pogranicza

05 marca 2018 11:03

Powiat Kłodzki w partnerstwie z Organizacją Turystyczną Wschodnie Czechy z Pardubic realizuje projekt pt. „Ziemia Kłodzka Kraina Kultury” współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska. Projekt zakłada promocję skarbów sztuki i architektury zgromadzonych na terenie powiatu w celu zwiększenia zainteresowania regionem wśród potencjalnych turystów, kuracjuszy i mieszkańców pogranicza. Jednym z wielu planowanych działań po stronie polskiej jest realizacja i emisja filmu o zabytkach ziemi kłodzkiej. Gorąco zachęcamy do obejrzenia tego materiału jak również filmu promującego dziedzictwo kulturowe naszych czeskich sąsiadów.

Film: Ziemia Kłodzka Kraina Kultury

Film w serwisie YouTube

Film: Dziedzictwo kulturowe Czech Wschodnich

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A

Republika Czeska-Polska 2014-2020

Za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

więcej

DZIEŃ 30.03.2018r. W STAROSTWIE POWIATOWYM W KŁODZKU JEST DNIEM WOLNYM

28 lutego 2018 11:29

UWAGA !!!

Na podstawie Zarządzenia Starosty nr 105/2017, dzień 30.03.2018 (Wielki Piątek) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku oraz w Oddziałach zamiejscowych jest dniem wolnym za dzień 6 stycznia 2018 roku. 

 

więcej

TO DOTYCZY TWOJEGO ZDROWIA I ZDROWIA TWOICH DZIECI ! Cz.3

28 lutego 2018 11:12

Zmień złe nawyki na dobre praktyki.

c.d.n.

więcej

Ziemia Kłodzka Kraina Kultury

27 lutego 2018 13:07

W ramach projektu „Ziemia Kłodzka Kraina Kultury” współfinansowanego ze środków europejskich oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020, nasze stoisko targowe pojawiło się już trzykrotnie na różnych międzynarodowych targach, gdzie promowaliśmy powiat kłodzki.

Od lewej: Renata Gajek-Bogusz - Dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz Piotr Marchewka - Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego na X Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu.

Czytaj więcej ...

więcej

Ponad tona krwi oddana w powiecie kłodzkim w 2017 roku

27 lutego 2018 11:35

Jak się okazuje w powiecie kłodzkim mamy ogrom ludzi o wielkim sercu. Ile dzięki nim uratowano już ludzkich żyć ?? Zapewne bardzo trudno odpowiedzieć na takie pytanie. Raport Oddziału Rejonowego PCK w Kłodzku pokazuje natomiast, jak duże jest u nas zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi.

Czytaj więcej ...

więcej

Nabór na wolne stanowisko ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych

23 lutego 2018 15:19

STAROSTA KŁODZKI

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

stanowisko ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych

w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Kłodzku

 

 

Czytaj więcej ...

więcej

FUZJA Domów Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie i Ścinawce Dolnej stała się faktem.

22 lutego 2018 16:16

Fot. Strona z Kroniki DPS Nowa Ruda, wykonana przez podopiecznych.

 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego otrzymał pozytywną decyzję od Wojewody Dolnośląskiego, w sprawie połączenia i dalszego wspólnego funkcjonowania wspomnianych DPS-ów.                                  

W grudniu 2017 roku, zgodnie z procedurą Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie połączenia tych dwóch jednostek organizacyjnych. Od 15 lutego 2018 mamy do czynienia z Domem Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie jako jednostka wiodąca, natomiast DPS w Ścinawce Dolnej stanowi Oddział DPS-u w Nowej Rudzie.

Należy wspomnieć, że DPS w Nowej Rudzie zajmuje się osobami przewlekle somatycznie chorymi, w chwili obecnej w tym DPS-ie przebywa 85 mieszkańców. Natomiast Oddział w Ścinawce pod swoją opieką ma osoby przewlekle chore psychicznie i obecnie pod opieką jest 96 mieszkańców.

W czwartek 22 lutego 2018 roku, w Nowej Rudzie miało miejsce spotkanie, wieńczące proces połączenia dwóch Domów Pomocy Społecznej.

W spotkaniu uczestniczyli:

Maciej Awiżeń - starosta kłodzki, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - wicestarosta kłodzki, Jacek Kubicki - dyrektor kłodzkiego PCPR, Danuta Liszewska - z-ca dyrektora PCPR oraz Emilia Bogusiewicz - dyrektor DPS Nowa Ruda wraz z pracownikami połączonych placówek.

Od lewej: Maciej Awiżeń - starosta kłodzki, Emilia Bogusiewicz - dyrektor DPS Nowa Ruda, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - wicestarosta kłodzki, Jacek Kubicki - dyrektor PCPR, Danuta Liszewska - z-ca dyrektora PCPR, Bogumił Zwardoń z-ca dyrektora DPS.

Czytaj więcej ...

więcej

Nabór na stanowisko Dyrektora Domu pomocy Społecznej w Szczytnej

22 lutego 2018 12:31

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór na stanowisko 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej

 

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

 

a)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)      posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

c)       ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)        wykształcenie wyższe,

g)       5-letni staż pracy, w tym 3 lata w pomocy społecznej,

h)      specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 

Czytaj więcej ...

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013