Jesteś tutaj:

artykuły

Rozmowa z wicestarostą Małgorzatą Jędrzejewską-Skrzypczyk o ważnych sprawach w powiecie kłodzkim

30 kwietnia 2018 14:29

Wywiad opublikowany w Tygodniku Noworudzianin Nr 327, 20-26 kwietnia 2018 r.


         - Powoli zmierzamy do końca V kadencji samorządu powiatu kłodzkiego. Jako wicestarosta powiatu kłodzkiego, bezpośrednio nadzoruje Pani działania takich jednostek w powiecie kłodzkim jak: Domy Dziecka, szeroko pojęta piecza zastępcza,  Domy Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, placówki oświaty. Przy okazji należy wspomnieć, że jest Pani „stąd” z Nowej Rudy i wszystkie  sprawy z tych obszarów zna pani bardzo dobrze. W ostatnim czasie na terenie Nowej Rudy dużo się działo w obszarze opieki społecznej i pieczy zastępczej, proszę o krótkie podsumowanie prowadzonych działań.

        - Jako wicestarosta reprezentuję cały powiat kłodzki,  jednak sprawy noworudzkie są mi szczególnie bliskie,  bo jestem noworudzianką.  Tu mieszkam, tu mam rodzinę, znajomych, przyjaciół, tutaj jest moje miejsce na ziemi.  Ale wracając do ważnych dla nas  mieszkańców spraw, to trzeba powiedzieć, że ten okres ponadtrzyletni był czasem  intensywnej  pracy.  Udało się powiatowi kłodzkiemu, poprzez  złożone projekty, pozyskać dofinansowania z UE, dzięki którym można było działać, modernizować, remontować, naprawiać, likwidować bariery architektoniczne, doposażać klasy w szkołach. Ale to są takie działania, których efekty  widać od razu. Tak jak  np. odzyskał piękną estetykę zmodernizowany budynek Liceum Ogólnokształcącego, zostały doposażone pracownie w naszych szkołach ( L.O, NST ), wyremontowany pierwszy  odcinek ulicy Górniczej. Kolejny etap  inwestycji zostanie zaplanowany do budżetu na rok 2019 r.  Powstał też nowy parking przy ul. Teatralnej (na nieruchomości nieodpłatnie przekazanej przez powiat miastu).

Czytaj więcej:

więcej

Powiatowy konkurs ortograficzny „Miss/Mister Ortografii”

26 kwietnia 2018 13:58

Powiatowy konkurs ortograficzny „Miss/Mister Ortografii”
25 kwietnia 2018 roku w Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie odbyła się XIX edycja konkursu ortograficznego „Miss/Mister Ortografii” pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Kłodzkiego.

Czytaj więcej:

więcej

Uroszyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Wiedzy o Górach Stołowych podczas III Sesji Rady Powiatu

26 kwietnia 2018 10:26

Podczas III Sesji Rady Powiatu w minioną środę, miał miejsce miły akcent. Starosta Maciej Awiżeń oraz przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Kłonowski wraz z przedstawicielami Parku Narodowego Gór Stołowych uroczyście wręczyli nagrody laureatom - Powiatowego Konkursu Wiedzy o Górach Stołowych. Konkurs był zorganizowany dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach obchodów 25-lecia Parku Narodowego Gór Stołowych.

Czytaj więcej:

więcej

Polska Akcja Humanitarna poszukuje partnerów do Pajacykowej Sieci Pomocowej!

25 kwietnia 2018 10:32

Pajacykowa Sieć Pomocowa działa na zasadzie regrantingu. PAH rekrutuje organizacje działające lokalnie z terenów najbardziej zagrożonych ubóstwem i przekazuje im środki finansowe na prowadzenie dożywiania dzieci w regionie.

więcej

Odbyły się Eliminacje do Mistrzostw Polski w Kryterium Ulicznym - Nowa Ruda 2018

24 kwietnia 2018 15:15

W Nowej Rudzie w minioną niedzielę odbył się wyścig szosowy pn.: „Eliminacje Mistrzostw Polski w Kryterium Ulicznym”. Współorganizatorami imprezy sportowej byli UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda i Urząd Miejski w Nowej Rudzie.
W zawodach wzięli udział kolarze amatorzy oraz zawodowcy z licencją sportową Polskiego Zawiązku Kolarskiego.
Na ulicach Nowej Rudy mogliśmy zobaczyć zaciętą rywalizację kolarzy, biorących udział w eliminacjach. Po starcie zawodników zgodnie z przynależną kategorią wiekową, po przejechaniu ustalonego dystansu i dotarciu do mety, miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród sportowcom.
Medale zwycięzcom wręczali, wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk wraz z burmistrzem Nowej Rudy Tomaszem Kilińskim.
Powiat kłodzki miał swój udział przy organizacji tych zawodów poprzez dofinansowanie działań Uczniowskiego Klubu Sportowego „CENTRUM” Nowa Ruda.
Powiat nasz chętnie promuje inicjatywy służące rozwijaniu i propagowaniu aktywności fizycznej.
Pamiętajmy, że sport sprzyja rozwojowi silnej woli, wytrzymałości, rywalizacji. Uczy konieczności podporządkowania się określonym zasadom, poczucia odpowiedzialności i obowiązku, kształtuje naszą osobowość i charakter.
Wszystkim kolarzom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W załączeniu częściowe wyniki:  http://uks.nowaruda.pl/wp-content/uploads/2018/04/kryterium-nowa-ruda-2018-wyniki-czesciowe-1.pdf


więcej

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym został rozstrzygnięty !

24 kwietnia 2018 14:50

21 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku obyły się Eliminacje Powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W Turnieju wystartowały drużyny  9 szkół podstawowych i 7 gimnazjów, które wygrały eliminacje międzygminne. Łącznie 58 uczniów rywalizowało w 3 konkurencjach składających się z testu wiedzy z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz z zachowań na skrzyżowaniach, jazdy sprawnościowej rowerem po torze przeszkód, umiejętności z udzielania pierwszej pomocy.    

 

Czytaj więcej:

więcej

OFERTA PRACY W STAROSTWIE

18 kwietnia 2018 13:30

UWAGA PRACA !!!

STAROSTA KŁODZKI ogłasza nabór na:

wolne stanowisko pracy ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku.

Zobacz szczegóły : 

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/index.php?n=i&id=12776&akcja=info&menu=260#tresc_main

więcej

Ostatni nabór wniosków Interreg Europa 2018

18 kwietnia 2018 13:01

Program Interreg Europa jest doskonałym narzędziem do inicjowania zmian oraz wprowadzania innowacji w regionach. W oparciu o wymianę doświadczeń i wiedzy z partnerami oraz ekspertami z UE-28, Norwegii i Szwajcarii, mamy możliwość unowocześniania polskich instrumentów polityki. 

Celem programu jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Interreg Europa wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji, które współpracują nad wybraną dziedziną polityki.

Rezultatem, indywidualnym dla każdego z partnerów, może być np. opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków wybranego programu operacyjnego (RPO, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Polska Wschodnia itp.), wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania programem w regionie (np. nowe metody oceny wniosków lub zmiany w systemie naboru projektów do RPO), wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do strategii nowego celu, zmiany planu/strategii województwa, planów niskoemisyjnych gmin itp.).

Program Interreg Europa obejmuje:

- badania i innowacje,

- konkurencyjność MŚP,

- wspieranie gospodarki niskoemisyjnej,

- ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami.

UWAGANabór kończy się 22 czerwca 2018 !

Jeśli jesteście zainteresowani  udziałem w programie : 

http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/ostatni-nabor-interreg-europa-pakiet-dla-aplikantow-juz-dostepny/

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013