Jesteś tutaj:

artykuł

SZANSA NA POPRAWĘ SYTUACJI W SŁUŻBIE ZDROWIA

14 marca 2019 08:10

Starosta Kłodzki - Maciej Awiżeń, w ramach działań Komisji Wspólnych Rządu i Samorządu Terytorialnego, wziął udział w pracach Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w Warszawie, gdzie reprezentował stronę samorządową w rozmowach z przedstawicielami rządu jako jeden z członków Związku Powiatów Polskich.

Obecnie sytuacja w Polskiej Służbie Zdrowia jest niezwykle ciężka i na dzień dzisiejszy poważnie zagrożone są szpitale powiatowe. Ogólnie rzecz ujmując NFZ przedstawia szpitalom do podpisania kontrakty, w których nie uwzględnia wzrostu kosztów ich funkcjonowania.

Niektóre kontrakty są wręcz przygotowane jakby czas się zatrzymał wiele lat temu.

Rząd nie uwzględnia też w kontraktach podwyżek dla pracowników, które sam z nimi wynegocjował, a które potem nakazał wypłacać samorządom, nie wskazując skąd te pieniądze miałby się znaleźć.

Jest również ogromny problem z wypłacaniem szpitalom nadplanowych realizacji, kontrakty nie uwzględniają też wzrostu obecnych cen rynkowych. Udział Starosty Kłodzkiego w pracach tych komisji ma zwrócić uwagę rządzącym, aby przyjrzeli się poważnie tej dramatycznej sytuacji i uwzględnili te wszystkie problemy na przyszłość.

Tematy planowane podczas prac komisji :

1. Wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zmiany zapisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy w zakresie określenia wymaganych kwalifikacji kierowników wojewódzkich ośrodków medycyny pracy.

2. Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat stanu prac nad regulacją dotyczącą wystawiania aktów zgonu i instytucją tzw. „koronera”.

3. Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienie Organizacji Samorządowych w sprawie projektu zmiany statutu Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Projekty;
1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna - wysłano dn. 6.03.br.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (UB16) (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)

3. Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.(UD 489) (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) 
Projekty wersje po konsultacjach;

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.(KWRIST dn. 27.02.br. upoważniła zespól do wyrażenia opinii wiążącej
2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Na czym polegają wspólne komisje :

Cyt:
„Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) stanowi forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego.

Jej zadaniem jest rozpatrywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu, a także spraw dotyczących samorządu terytorialnego znajdujących się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.

Komisja składa się z przedstawicieli rządu i samorządu. Strona rządowa Komisji Wspólnej składa się z ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentanci obu stron wytypowani przez członków plenum pracują w 12 zespołach problemowych oraz 3 grupach roboczych. Są dodatkowo wspierani przez ekspertów.”

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 14 marca 2019 08:10

Data publikacji: 14 marca 2019 08:10

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013