Jesteś tutaj:

artykuł

UCHWAŁA RADY POWIATU KŁODZKIEGO W SPRAWIE DPS W SZCZYTNEJ

30 stycznia 2019 14:38

Poniżej publikujemy treść uchwały podjętej przez Radę Powiatu Kłodzkiego w dniu 30.01.2019 dotyczącej stanowiska radnych w sprawie sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Szczytna.

 

Uchwała NR I/9/2019
Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 30.01.2019 r. 

w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącej sytuacji Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 8 w Szczytnej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995) oraz § 12 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2018 r. poz. 4702), Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Rada Powiatu Kłodzkiego wyraża zaniepokojenie sytuacją wynikającą z :

1) utraty  z dniem 01 stycznia 2019 r. tytułu prawnego dla Powiatu Kłodzkiego do zarządzania obiektami zlokalizowanymi w Szczytnej, przy ul. Zamkowej 8, w których prowadzony jest przez Powiat Kłodzki Dom Pomocy Społecznej dla 110 podopiecznych, zatrudniający 72 pracowników i dysponujący budżetem 4,7 mln. zł rocznie;

2) pomimo dotychczasowych negocjacji Zarządu Powiatu Kłodzkiego dotyczących poddzierżawy  nieruchomości przy ul. Zamkowej 8 w Szczytnej nadal nie doszło do porozumienia z obecnym dzierżawcą  - Fundacją „Zamek Leśna Skała” w Szczytnej, co do zasadniczych kwestii związanych z poddzierżawą tych obiektów i możliwością dalszego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej, które powoduje stan niepewności dla pracowników i mieszkańców DPS-u oraz mieszkańców Szczytnej.

2. Rada Powiatu Kłodzkiego zwraca się do :

1) Zarządu Powiatu Kłodzkiego

2) Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincji Polskiej z/s w Poznaniu,

3) Fundacji „Zamek Leśna Skała"  w Szczytnej,

4) Wojewody Dolnośląskiego,

5) Parlamentarzystów RP z okręgu wałbrzyskiego,

6) Rady Miejskiej w Szczytnej,

7) Burmistrza Szczytnej

o podjęcie wspólnego stanowiska oraz wspólnych i skutecznych działań, mających na celu rozwiązanie zaistniałej sytuacji.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu poprzez wysłanie jej do:

1) Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincji Polskiej z/s w Poznaniu,

2) Fundacji „Zamek Leśna Skała" w Szczytnej,

3) Wojewody Dolnośląskiego,

4) Parlamentarzystów RP z okręgu wałbrzyskiego,

5) Rady Miejskiej w Szczytnej,

6) Burmistrza Szczytnej

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Powiatu Kłodzkiego jest dalece zaniepokojona istniejącą obecnie sytuacją funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, w obiektach zlokalizowanych w Szczytnej, przy ul. Zamkowej 8, bez tytułu prawnego.

W gestii Powiatu Kłodzkiego jest uregulowanie tego stanu, poprzez porozumienie z aktualnym dzierżawcą Fundacją "Zamek Leśna Skała" bądź zwracając się bezpośrednio do właścicieli obiektów - Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincji Polskiej z/s w Poznaniu.

Podjęcie uchwały wynika z potrzeby jak najszybszego działania i rozwiązania zaistniałego problemu.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 30 stycznia 2019 14:38

Data publikacji: 30 stycznia 2019 14:38

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013