Jesteś tutaj:

artykuł

Zarekomandowano do dalszych prac dwa warianty przebiegu nowej DK8 do dalszego opracowania

04 kwietnia 2018 13:09

W połowie lutego 2018 roku zakończył się etap walidacji dokumentacji projektowej w zakresie Studium Korytarzowego na Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”.

W związku z zaistniałymi  okolicznościami doszło do spotkania pomiędzy Starostą Kłodzkim - Maciejem Awiżeniem, Burmistrzem Miasta Kłodzka - Michałem Piszko oraz Posłem na Sejm RP Moniką Wielichowską. Podczas spotkania przeanalizowano proponowane warianty. Bardzo zależy nam na najkorzystniejszym rozwiązaniu dla wszystkich mieszkańców Powiatu Kłodzkiego - powiedział starosta kłodzki. Będziemy stale monitorować kolejne działania związane z budową nowej DK8.

Czytaj więcej ...

Poniżej przedstawiamy Państwu ogólny opis proponowanych przebiegów nowej DK8:

W ramach działań na etapie Studium Korytarzowego, prowadzono analizy dla 5 wyodrębnionych korytarzy głównych na odcinku Kłodzko Wrocław.

 W konsekwencji prowadzonych analiz oraz spotkań z włodarzami oraz instytucjami z terenu powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, wrocławskiego oraz świdnickiego,

Wykonawca zadania zarekomendował do dalszych prac dwa warianty kompilacyjne :

KRP1 i KRP2.

Warianty te łączą optymalne fragmenty korytarzy głównych.

Opisy przebiegu korytarzy rekomendowanych przez projektanta – KRP1, KRP2:

Korytarz KRP1 rozpoczyna swój bieg w Kłodzku i do wysokości miejscowości Dębowina przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 (DK8). Następnie, w pobliżu miejscowości Bardo, przebieg korytarza odsuwa się na południe od drogi istniejącej, tym samym przybliżając się do miejscowości Janowiec. Następnie korytarz przechodzi przez granice gmin Bardo i Ząbkowice Śląskie, gdzie początkowo przebiega po śladzie istniejącym, a następnie w celu ominięcia Ząbkowic Śląskich odchodzi na wschód zbliżając się do miejscowości Pawłowice, Grochowiska, Strąkowa. Na wysokości miejscowości Zwrócona korytarz KRP1 przecina ponownie istniejącą DK8 i omija po zachodniej stronie miejscowości Sulisławice, Ligota Mała, Nowa Wieś Niemczańska i Kietlin. Na wysokości miejscowości Przystronie, korytarz KRP1 przecina istniejącą DK8 i przechodzi dalej po wschodniej stronie Łagiewnik, krzyżując się z drogą krajową  nr 39 (DK39) i dwukrotnie z  DK8 w okolicy miejscowości Radzików. Od miejscowości Mleczna korytarz KRP1 oddala się na zachód i na wysokości miejscowości Popowice ponownie przecina DK8, przechodząc jednocześnie na jej wschodnią stronę. Następnie  korytarz omija miejscowości Pustków Wilczkowski, Jaszowice, Rolantowice, Cieszyce i za Kobierzycami ponownie łączy się z istniejącą DK8. Swój bieg kończy za miejscowością Chrzanów, włączając się do obwodnicy Wrocławia.

 

Korytarz KRP2 rozpoczyna swój bieg w Kłodzku i do wysokości miejscowości Boguszyn przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 (DK8). Następnie korytarz KRP2 odbiega na południe i przechodzi przez miejscowości Jaszkówka, Podzamek, Laskówka, Janowiec i na wysokości miejscowości Przyłęk ponownie łączy się z przebiegiem istniejącej DK8. Po przekroczeniu terenów górniczych (okolice Braszowic), korytarz odbiega na wschód i omija Ząbkowice Śląskie. Na wysokości miejscowości Zwrócona, korytarz KRP2 przecina istniejącą DK8  i przebiega dalej na zachód od miejscowości Sulisławice, Ligota Mała, Nowa Wieś Niemczańska, Kietlin. W okolicy miejscowości Przystronie, korytarz KRP2 krzyżuje się z istniejącą DK8, następnie od zachodu omija Łagiewniki. Na odcinku Radzików-Mleczna, korytarz KRP2 przebiega bardzo blisko drogi istniejącej, a następnie odchodzi na zachód, omijając od wschodu miejscowości Janówek, Glinica. Dalej korytarz przebiega po zachodniej stronie miejscowości Ręków, Olbrachtowice, następnie krzyżuje się z drogą wojewódzką DW346 i zbliża się do Chrzanowa przechodząc pomiędzy miejscowościami Krolikowice i Nowiny. Swój bieg kończy za miejscowością Chrzanów, włączając się do obwodnicy Wrocławia.

 

Całość zadania na etapie STEŚ została podzielona na 5 odcinków decyzyjnych:


 odcinek decyzyjny A – od km 35+956 (początek opracowania) do km 51+246

(okolice miejscowości Potworów/Przyłęk, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową

nr 3149D);

odcinek decyzyjny B – od km 51+246 (okolice miejscowości Potworów/Przyłęk, skrzyżowanie DK8 z drogą powiatową nr 3149D) do km 63+970 (okolice miejscowości Zwrócona, Bobolice, pomiędzy drogami powiatowymi nr 3165D i 3164D, krzyżującymi się z drogą krajową nr 8);

odcinek decyzyjny C – od km 63+970 (okolice miejscowości Zwrócona, Bobolice, pomiędzy drogami powiatowymi nr 3165D i 3164D, krzyżującymi się z drogą krajową nr 8) do km 81+070 (okolice miejscowości Wilków Wielki, Przystronie, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3023D);

odcinek decyzyjny D – od km 81+070 (okolice miejscowości Wilków Wielki, Przystronie, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3023D) do km 88+432

(okolice miejscowości Trzebnik i Mleczna, około 400 m za drogą powiatową nr 3030D, dodatkowo jest to miejsce planowanego końca obwodnicy Łagiewnik);

odcinek decyzyjny E – od km 88+432 (okolice miejscowości Trzebnik i Mleczna, około 400 m za drogą powiatową nr 3030D, dodatkowo jest to miejsce planowanego końca obwodnicy Łagiewnik) do km 111+020 (okolice miejscowości Domasław, jest to koniec opracowania i włączenie w AOW).

Odcinki decyzyjne nie są tożsame z odcinkami realizacyjnymi określonymi w OPZ.

 

Odcinki realizacyjne pozostają bez zmian i są określone następująco:


odcinek realizacyjny nr 1 – od km 35+956 (początek opracowania) do km 63+970

(okolice miejscowości Zwrócona, Bobolice, pomiędzy drogami powiatowymi nr 3165D i 3164D, krzyżującymi się z drogą krajową nr 8).

 

odcinek realizacyjny nr 2 – od km 63+970 (okolice miejscowości Zwrócona, Bobolice, pomiędzy drogami powiatowymi nr 3165D i 3164D, krzyżującymi się z drogą krajową nr 8) do km 81+070 (okolice miejscowości Wilków Wielki, Przystronie, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3023D).

 

odcinek realizacyjny nr 3 – od km 81+070 (okolice miejscowości Wilków Wielki, Przystronie, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3023D) do km 111+020

(okolice miejscowości Domasław, jest to koniec opracowania i włączenie w AOW).

 

Źródło : http://dk8.pl/o-projekcie/ 

 

AKTUALIZACJA 05.04.2018.

Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi GDDKiA, które otrzymała

Pani Poseł Monika Wielichowska na zadane przez nią  pytania  :

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, w odpowiedzi na pismo

 nr BP.MW/032/11/18 z dnia 01.03.2018 r. uprzejmie informuje, że obecnie inwestycja pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości" jest w trakcie prac przygotowawczych. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na szczegółowe pytania skierowane w piśmie.

Ad. 1. Na jakim etapie zaawansowania są w tej chwili prace z realizacji zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości"?

W połowie lutego 2018 roku zakończył się etap walidacji dokumentacji projektowej w zakresie Studium Korytarzowego na Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego [STEŚ] dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości". Obecnie trwają prace nad wykonaniem STEŚ wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

Ad. 2. Czy dotrzymany zostanie termin pierwotny z przetargu, czyli 39 miesięcy?

Prace projektowe prowadzone są tak aby został dotrzymany pierwotny termin z przetargu, tj. 37 miesięcy. Jednak należy zwrócić uwagę, że zasadniczy wpływ na terminowe opracowanie tego typu zadań mają następujące elementy niezależne od Wykonawcy, np.: prowadzona akcja informacyjna w poszczególnych gminach i wnioski z przeprowadzonej akcji informacyjnej, długotrwałe wydawanie decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ad. 3. Czy jest wybrana rekomendacja GDDKiA dla przebudowy trasy? Jeśli nie - kiedy to nastąpi?

Obecnie trwają prace analityczne na etapie STEŚ dla 3 wariantów drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko. Rekomendację GDDKiA dla przebudowy trasy drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko planuje się na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych [KOPI]. Przewiduje się zebranie KOPI na przełomie 2018 r. i 2019 r. Ostateczny przebieg wariantu do dalszej realizacji wskażą zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [DUŚ]. Przewidywany termin uzyskania DŚU to II półrocze 2019 r.

Ad. 4. Czy jest brany pod uwagę nowy przebieg inwestycji, inny niż korytarz DK8? Jeśli tak, to jak to wygląda?

Obecnie analizowany jest przebieg drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice)- Kłodzko zgodnie z rekomendacją wariantów do STEŚ zamieszczonych na stronie internetowej zadania pod adresem http://dk8.pl/mapy-stes/.

Zamawiający nie przewiduje innych przebiegów inwestycji.

Ad. 5. Czy założenia przyjęte na etapie ogłoszenia przetargu zostały zaktualizowane przez prognozę ruchu w oparciu o analizę GPR 2015? Co z tego wynika?

Założenia przyjęte na etapie ogłoszenia przetargu zostały zaktualizowane na podstawie wyników prognozy ruchu GPR 2015. Na etapie Studium Korytarzowego przeprowadzono analizy i prognozy ruchu, które uzyskały uzgodnienie Zamawiającego. Z analiz ruchu wynika, że rozbudowa drogi krajowej nr 8 jest zasadna. Jednocześnie informujemy, że na etapie STEŚ będzie wykonana analiza i prognoza ruchu drogowego, która zostanie wykorzystana m.in. w materiałach do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także przyczyni się do podjęcia decyzji o ostatecznym wyborze przekroju drogi krajowej nr8.

Ad. 6. Droga ma być modernizowana w przebiegu 2+2 i 2+1. Czy na całym odcinku od Magnic do Kłodzka wychodzi 2+2 czy inaczej? Czy jest możliwość modernizacji drogi w korytarzu DK8 w systemie 2+2 - najbardziej pożądany wariant?

Zgodnie z zamówieniem Wykonawca dokumentacji projektowej na odcinku realizacyjnym I - Kłodzko - Ząbkowice Śląskie miał brać pod uwagę rozbudowę drogi do przekroju 2+1 na odcinkach poza miejscowościami, na odcinku realizacyjnym II - Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki rozbudowę drogi do przekroju 2+1 na odcinkach poza miejscowościami, a na odcinku III - Łagiewniki - Wrocław (Magnice) rozbudowę drogi do przekroju 2x2.

O możliwości realizacji drogi krajowej nr 8 na całej długości w przekroju 2x2 zadecyduje m.in. nowa analiza i prognoza ruchu, analiza ekonomiczno-finansowa przyjętych rozwiązań na etapie STEŚ, potrzeby społeczne i gospodarcze kraju w zakresie rozwoju infrastruktury.

Ad. 7. Czy rozważana jest zmiana statusu drogi na drogę ekspresową? Jeśli tak - kiedy to nastąpi? Jeśli nie - dlaczego?

Wykonawca w opracowaniu pn. „Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości" ma przewidzieć i przedstawić Zamawiającemu propozycję rozbudowy drogi klasy GP do drogi o parametrach klasy S.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zmianie statusu drogi krajowej na drogę ekspresową decyduje Rada Ministrów. Rada Ministrów swoją decyzję, na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.), zamieszcza w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

 

Zobacz na mapie :

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 04 kwietnia 2018 13:09

Data publikacji: 04 kwietnia 2018 13:09

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Transmisje sesji

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013