Jesteś tutaj:
Wykonanie operacji wymaga uprzedniego zalogowania

artykuły

Wyniki konkursu ofert - Kultura w powiecie kłodzkim

21 lutego 2019 15:13

Uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 29/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyboru ofert oraz wysokości przyznanego wsparcia na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego przez państwowe i samorządowe instytucje kultury i szkoły muzyczne w 2019 roku w konkursie "Kultura w powiecie kłodzkim".

więcej

LINIA KOLEJOWA DO STRONIA ŚLASKIEGO CORAZ BARDZIEJ REALNA

15 lutego 2019 12:50

Dolnośląski Konwent Samorządowców w Lubinie 2019

14.02.2019 odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi kolei na Dolnym Śląsku w której uczestniczyła delegacja z powiatu Kłodzkiego w składzie : Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Dariusz Chromiec - Burmistrz Stronia Śląskiego, Mateusz Jellin - Burmistrz Polanicy Zdrój

 

Zdjęcie z serwisu: www.lubin.pl

Według samorządowców, obecnie dynamiczny rozwój kolei, jest kluczowy dla rozwoju naszego regionu. Województwo Dolnośląskie jest jedynym województwem w Polsce, które stara się przejmować od PKP nieczynne linie kolejowe i ze środków własnych podejmuje się ich reaktywacji.

Czytaj więcej...

więcej

SPOTKANIE ROBOCZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W SPRAWIE SYTUACJI W SŁUŻBIE ZDROWIA

15 lutego 2019 09:01

Trwa spotkanie robocze Starostwie Powiatowym w Kłodzku poświęcone bieżącej sytuacji w służbie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem szpitali powiatowych. Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń, Wicestarosta Kłodzki Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk oraz Pani Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska wspólnie pracują nad propozycjami rozwiązań mającymi zapobiec ciągłemu niedofinansowaniu służby zdrowia. Niestety kontrakty proponowane przez NFZ nie pokrywają kosztów funkcjonowania szpitali powiatowych. 
Pani poseł Monika Wielichowska przedstawiła na spotkaniu przygotowaną przez siebie interpelację w tej sprawie

Czytaj więcej...

więcej

W KŁODZKIM SĄDZIE RUSZA AKCJA W RAMACH PROGRAMU TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM " JUŻ JESTEŚMY BEZPIECZNE "

13 lutego 2019 14:13

Zapraszamy każdego kto potrzebuje pomocy.

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”  18-24 luty 2019 r.

W związku z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw Prezes Sądu Rejonowego w Kłodzku zaprasza Państwa do uczestnictwa w „Tygodniu Pomocy Przestępstw Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, którego obchody w tym roku będą odbywały się w dniach 18 lutego - 24 lutego.

W Sądzie Rejonowym w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 15 w pok. 226 A będą odbywały się dyżury, podczas których będą mogli Państwo skorzystać z bezpłatnych porad prawnych:

18.02.2019 r. (poniedziałek)       godz. 13.00-15.00 - Pani Justyna Krupa, kurator specjalista

20.02.2019 r. (środa)                 godz.13.00-15.00 -  Pani Agnieszka Lechocińska, asystent sędziego

21.02.2019 r. (czwartek)            godz.13.00-15.00 -  Pan Janusz Łukaszczyk, kurator specjalista

22.02.2019 r. (piątek)                godz.13.00-15.00 -  Pani Barbara Chomiak, kurator zawodowy

więcej

POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W KŁODZKU

13 lutego 2019 11:54

Społeczna Powiatowa Rada Rynku Pracy w Powiecie Kłodzkim.


Aktywizacja i integracja osób bezrobotnych w powiecie kłodzkim, wnioski dyrektorów szkół powiatu kłodzkiego dot. nowych kierunków kształcenia, czy propozycje szkoleń dla osób bezrobotnych na rok 2019 - to tylko kilka punktów omówionych podczas posiedzenia rady. Podsumowano również wydatki środków w roku 2018 oraz zostały rozdzielone środki z Funduszu Pracy na rok 2019. Powiat Kłodzki reprezentował Piotr Marchewka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego a zarazem Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy.


więcej

Zapisy do akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

06 lutego 2019 09:45

Do 12 lutego trwają zapisy do kolejnej, szóstej edycji akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ CENY organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wiosenna edycja odbędzie się w weekend 15-17 marca. Zachęcamy do rejestracji i skorzystania z działań promocyjnych oferowanych przez POT w ramach tej imprezy. Dolnośląska Organizacja Turystyczna od pierwszej edycji „Weekendu za pół ceny” wspiera POT w działaniach promocyjnych.


Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców działających w branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych do udziału w szóstej edycji ogólnopolskiej akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Zgłoszenia można wysyłać za pomocą specjalnie przygotowanego formularza znajdującego się na stronie www.polskazobaczwiecej.pl.  Zgłoszenie do akcji zajmuje jedynie 5 minut. Tam też znajdują się szczegółowe informacje na temat akcji, regulamin oraz instrukcja zgłaszania ofert.

więcej

SPRAWDŹ GDZIE UZYSKASZ BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

06 lutego 2019 09:28

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE KŁODZKIM 2019


 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 - poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

- przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym,

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

- mediację

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać ?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr telefonu 74 644 24 55

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.

Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów: 74 644 24 55.

Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy, która składa się z części A i B. Część B karty pomocy wypełnia osobiście osoba uprawniona. Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne.

 

Zobacz adresy punktów....>

więcej

POWIAT KŁODZKI MA NOWEGO KOMENDANTA POLICJI

01 lutego 2019 14:33

W Powiatowej  Komendzie Policji w Kłodzku, odbyła się uroczystość przekazania stanowiska komendanta. Dotychczasowe obowiązki komendanta pełnił podinsp Jacek Wysocki. Z rozkazu  Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawińskiego, nowym komendantem Powiatowej Policji w Kłodzku został  podinsp. Ryszard Mazurkiewicz.

 

Czytaj więcej...>

więcej

UROCZYSTE PODZIĘKOWANIE DLA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁODZKU

31 stycznia 2019 09:28

W 1919 roku Józef Piłsudski Naczelnik Państwa, podpisał dekret o organizacji urzędów pośrednictwa pracy. Dziś w Polsce funkcjonuje ponad 350 urzędów, które obsługują 16 województw i 379 powiatów. Od 2004 roku Urzędy Pracy wchodzą w skład Europejskich Służb Zatrudnienia, które mają za zadanie wspierać pracowników, także na europejskim rynku pracy. W rocznice 100 - lecia powstania Publicznych Służb Zatrudnienia, w starostwie powiatowym w Kłodzku, podczas obrad sesji rady powiatu i w obecności radnych, odbyła się podniosła uroczystość podziękowania oraz wręczenia listów gratulacyjnych dla pracowników, którzy posiadają najdłuższy staż, a jest to minimum 25 lat pracy w służbach publicznych.  

W tym roku na uroczystości podziękowaliśmy  17 pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku. Podziękowania osobiście wręczali Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz na koniec uroczystości słowo podziękowań do wszystkich pracowników skierował Krzysztof Bolisęga - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie dziękujemy za  wszystkie lata pracy.

więcej

UCHWAŁA RADY POWIATU KŁODZKIEGO W SPRAWIE DPS W SZCZYTNEJ

30 stycznia 2019 14:38

Poniżej publikujemy treść uchwały podjętej przez Radę Powiatu Kłodzkiego w dniu 30.01.2019 dotyczącej stanowiska radnych w sprawie sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Szczytna.

 

Uchwała NR I/9/2019
Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 30.01.2019 r. 

w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącej sytuacji Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 8 w Szczytnej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995) oraz § 12 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2018 r. poz. 4702), Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Rada Powiatu Kłodzkiego wyraża zaniepokojenie sytuacją wynikającą z :

1) utraty  z dniem 01 stycznia 2019 r. tytułu prawnego dla Powiatu Kłodzkiego do zarządzania obiektami zlokalizowanymi w Szczytnej, przy ul. Zamkowej 8, w których prowadzony jest przez Powiat Kłodzki Dom Pomocy Społecznej dla 110 podopiecznych, zatrudniający 72 pracowników i dysponujący budżetem 4,7 mln. zł rocznie;

2) pomimo dotychczasowych negocjacji Zarządu Powiatu Kłodzkiego dotyczących poddzierżawy  nieruchomości przy ul. Zamkowej 8 w Szczytnej nadal nie doszło do porozumienia z obecnym dzierżawcą  - Fundacją „Zamek Leśna Skała” w Szczytnej, co do zasadniczych kwestii związanych z poddzierżawą tych obiektów i możliwością dalszego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej, które powoduje stan niepewności dla pracowników i mieszkańców DPS-u oraz mieszkańców Szczytnej.

2. Rada Powiatu Kłodzkiego zwraca się do :

1) Zarządu Powiatu Kłodzkiego

2) Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincji Polskiej z/s w Poznaniu,

3) Fundacji „Zamek Leśna Skała"  w Szczytnej,

4) Wojewody Dolnośląskiego,

5) Parlamentarzystów RP z okręgu wałbrzyskiego,

6) Rady Miejskiej w Szczytnej,

7) Burmistrza Szczytnej

o podjęcie wspólnego stanowiska oraz wspólnych i skutecznych działań, mających na celu rozwiązanie zaistniałej sytuacji.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu poprzez wysłanie jej do:

1) Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincji Polskiej z/s w Poznaniu,

2) Fundacji „Zamek Leśna Skała" w Szczytnej,

3) Wojewody Dolnośląskiego,

4) Parlamentarzystów RP z okręgu wałbrzyskiego,

5) Rady Miejskiej w Szczytnej,

6) Burmistrza Szczytnej

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Powiatu Kłodzkiego jest dalece zaniepokojona istniejącą obecnie sytuacją funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, w obiektach zlokalizowanych w Szczytnej, przy ul. Zamkowej 8, bez tytułu prawnego.

W gestii Powiatu Kłodzkiego jest uregulowanie tego stanu, poprzez porozumienie z aktualnym dzierżawcą Fundacją "Zamek Leśna Skała" bądź zwracając się bezpośrednio do właścicieli obiektów - Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincji Polskiej z/s w Poznaniu.

Podjęcie uchwały wynika z potrzeby jak najszybszego działania i rozwiązania zaistniałego problemu.

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Transmisje sesji

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013