Jesteś tutaj:

artykuł

Wizyta uczestników projektu CivPro w kłodzkim starostwie

28 listopadaa 2011 11:10

W dniu 22 listopada 2011, w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, grupie uczestników projektu Regional Strategies for Disaster Prevention CivPro 0865R2 Project INTERREG IVC z 13 krajów Europy, zostały zaprezentowane osiągnięcia powiatu kłodzkiego w obszarze inicjatyw lokalnych na rzecz prewencji zagrożeń naturalnych: Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej LSOP, Telefoniczny System Powiadamiania Mieszkańców Powiatu o zagrożeniach oraz działalność pracowników Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dziedzinie popularyzacji wiedzy i wymiany doświadczeń z zakresu zarządzania kryzysowego.

Goście zostali przywitani przez Starostę Kłodzkiego – Macieja Awiżenia, a także zapoznali się z działalnością SHM IMGW w Kłodzku, którą przedstawił Kierownik Stacji Zbigniew Chlebicki.

Głównym celem projektu CivPro jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz tzw. know-how w zakresie tworzenia polityk (strategii) regionalnych, rozwiązań oraz modeli funkcjonalnych dla zapobiegania i ograniczania skutków -  negatywnie oddziałujących na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko - potencjalnych zagrożeń naturalnych oraz wywołanych działalnością człowieka.

Szczególny nacisk w projekcie CivPro położony jest na: ulepszenie sytemu zarządzania poprzez wprowadzenie przekrojowego podejścia do zapobiegania zagrożeniom i ustanowienie zrozumiałych i przejrzystych strategii regionalnych, udoskonalenie instrumentów i narzędzi wspomagających bardziej ścisłej współpracy pomiędzy strukturami zarządzania kryzysowego a instytucjami odpowiedzialnymi za prognozowanie zagrożeń oraz podnoszenie świadomości (na wszystkich poziomach) dotyczącej konieczności wypracowania strategicznego podejścia do prewencji zagrożeń.

Tagi: Projekt CivPro, zarządzanie kryzysowe, przeciwdziałanie powodziom, interreg

CivPro - zarządzanie kryzysowe

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 28 listopadaa 2011 11:10

Data publikacji: 28 listopadaa 2011 11:10

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Kalendarium

Brak wydarzeń.

Pełne kalendarium

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013