Jesteś tutaj:

artykuł

Centra Integracji Społecznej - kolejne spotkanie

24 lutego 2012 14:41

Kolejnym etapem działań Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA z Poznania oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku zmierzającym do uruchomienia na terenie powiatu kłodzkiego konkretnych przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej, było zorganizowane w dniu 22 lutego 2012 r. w ramach Partnerstwa  Lokalnego, spotkanie z zainteresowanymi przedstawicielami samorządów lokalnych, ośrodków opieki społecznej, organizacji  pozarządowych i  stowarzyszeń.

Celem kolejnej wizyty przedstawicieli Fundacji było zapoznanie  uczestniczących w spotkaniu z podstawami prawnymi oraz praktycznymi wskazówkami tworzenia centrów integracji społecznej. Podstawy prawne funkcjonowania centrów reguluje Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z  2003 roku, zaś praktyczne wskazówki dotyczące uruchomienia  CIS poparte są wieloletnim doświadczeniem fundacji, która z dobrym skutkiem wspierała utworzenie tych podmiotów na terenie wielu miejscowości w całej Polsce. 
Uczestników CIS rekrutują ośrodki pomocy społecznej w uzgodnieniu z powiatowym urzędem pracy i są to przede wszystkim  osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym.  Udział w zorganizowanych warsztatach zawodowych, w zajęciach aktywizacyjnych pod opieką doradców zawodowych i  specjalistów przez okres 12 miesięcy, pozwala takim osobom odbudować aktywna postawę na rynku pracy i zwiększyć  szanse na zatrudnienie.
Informacje przekazywane przez p. Dagmarę Szlandrowicz na spotkaniu, w którym uczestniczyło ponad dwadzieścia zainteresowanych osób, oparte są na konkretnych doświadczeniach i były ilustrowane materiałem filmowym z działalności CIS-ów na terenie województwa wielkopolskiego.
Na zakończenie spotkania  podsumowanego przez Wicestarostę  - Adama Łąckiego, zgłoszono wstępne deklaracje ze strony  uczestniczących w spotkaniu podmiotów z Gminy Szczytna, Gminy Kłodzko jak również  Stowarzyszenia Edukacja i Rozwój z Krosnowic.  Miejmy nadzieję, że efektem dalszych prac w tym zakresie będzie powstanie na terenie powiatu kłodzkiego centrów integracji społecznej, łagodzących trudną sytuację bezrobotnych i będących szansą dla wielu ludzi na zakończony sukcesem powrót na rynek pracy.
Następne spotkanie z przedstawicielami Fundacji BARKA dotyczyć będzie spraw związanych z założeniem  i praktycznym funkcjonowaniem na naszym terenie spółdzielni socjalnych.

Kierownik CAZ
Leszek Michalski

Tagi: cis, Centra Integracji Społecznej, pup, powiatowy urząd pracy, Fundacja BARKA

Drugie spotkanie_CIS_22.02.12

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 24 lutego 2012 14:41

Data publikacji: 24 lutego 2012 14:41

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013