Jesteś tutaj:

artykuł

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

26 kwietnia 2012 13:36

Konsekwencją dotychczasowych trzech spotkań z przedstawicielami Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA z Poznania, na których coraz wyraźniej klarowała się koncepcja tworzenia na terenie powiatu kłodzkiego Centrów Integracji Społecznej, było zaproszenie na wizytę studyjną do utworzonych wcześniej przez fundację podmiotów ekonomii solidarnej.

W wizycie, która odbyła się w dniach 17-19 kwietnia 2012 r. uczestniczyli pod przewodnictwem wicestarosty powiatu kłodzkiego Adama Łąckiego – przedstawiciele Gminy Kłodzko, OPS Kłodzko, OPS Nowa Ruda, OPS oraz CIS Bystrzyca Kłodzka, PUP Kłodzko, Kłodzkiego Koła Towarzystwa Pomocy im Św. Brata Alberta, siostra Bernarda – wolontariuszka penitencjarna w Zakładzie Karnym w Kłodzku oraz Stowarzyszenia „Edukacja i Rozwój” z Krosnowic. Szesnastoosobowa grupa miała sposobność w ciągu trzech dni zapoznawać się z różnorodnymi formami pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnymi, bezdomnymi, dotkniętymi uzależnieniami.
Podczas pierwszego dnia złożono wizytę w siedzibie fundacji BARKA w Poznaniu–Zawady, gdzie zapoznano się z pracą w Przedsiębiorstwie Społecznym KseroDruk i Stowarzyszeniu Wydawniczym „Gazeta Uliczna” – wydawcy wielokrotnie nagradzanego kwartalnika, w którym propaguje się idee ekonomii solidarnej, a który dystrybuowany jest przez samych bezrobotnych uzyskujących z  tytułu sprzedaży dochodów. W sali konferencyjnej nowo budowanego Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej zapoznano się z problematyką funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej dzielnicy Zawady. Następnie w dzielnicy Darzybór wizytowano placówkę Pogotowia Społecznego prowadzącego noclegownię dla 100 osób oraz odbyło się spotkanie z kierownictwem CIS Darzybór.
W lokalu Stara Piekarnia prowadzonym jako przedsiębiorstwo społeczne, odbyło się spotkanie z kierownictwem Fundacji BARKA – Barbarą i Tomaszem Sadowskimi. Rozmawiano o potrzebie tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarki solidarnej, jako najlepszego, najbardziej efektywnego narzędzia pomocy dla osób dotkniętych bezrobociem, bezdomnością i uzależnieniami. Pierwszy dzień zakończyło spotkanie w Chudobczycach z uczestnikami i prowadzącymi wspólnotę BARKA w tej miejscowości.
W drugim dniu wizyty uczestnicy odwiedzili ekologiczne gospodarstwo rolne prowadzone przez członków wspólnoty, gdzie poprzez uprawę pól oraz hodowlę świń, owiec i kóz uzyskuje się środki na utrzymanie całej wspólnoty. Na spotkaniu z kadrą Centrum Ekonomii Społecznej w Gajewie, wójt gminy w niezwykle zajmujący sposób mówił o pozytywnych przemianach społecznych jakie dokonują się na terenie gminy w związku z funkcjonowaniem tu CIS-ów i spółdzielni socjalnych. Następnie wizytowano siedzibę położonego w pięknym sosnowym lesie CIS-u Gębiczyn, gdzie w umiejętny sposób udało pogodzić się niekonwencjonalne działania w sferze kultury z warsztatami opartymi w głównej mierze na pracy w leśnictwie i rolnictwie.
We Władysławowie – pierwszej siedzibie i kolebce Fundacji BARKA, uczestnicy odwiedzili pierwszy dom Wspólnoty, w zadaptowanym na początku lat 90-tych budynku zdewastowanej szkoły. Obecnie dom zamieszkuje 20 osób, dla których jest on miejscem życia i pracy.
Trzeci dzień wizyty studyjnej poświęcony był na zwiedzaniu warsztatów CIS-u w Dobiegniewie w województwie lubuskim. Powstałe w połowie ubiegłego roku Centrum jest przykładem, że można funkcjonować, pomagać ludziom w powrocie na rynek pracy, nie korzystając ze środków budżetowych gminy, a wypracowując je wyłącznie w ramach prac zleconych poszczególnym warsztatom.
Wszystkie spotkania charakteryzowała ożywiona dyskusja, podczas której nie ukrywano  występujących problemów, na jakie napotykają działające podmioty ekonomii solidarnej, ale również dzielono się swoimi dobrymi doświadczeniami i chętnie odpowiadano na wszystkie pytania zadawane przez uczestników wizyty.
Bogaty program, mnogość otrzymanych informacji, a przede wszystkim możliwość odbycia bezpośrednich rozmów z pracownikami, wolontariuszami i uczestnikami CIS-ów i spółdzielni socjalnych w znacznym stopniu utwierdziła uczestników wizyty studyjnej w przekonaniu o potrzebie szybkiego utworzenia na terenie powiatu kłodzkiego podobnych placówek w ramach tworzonych partnerstw lokalnych.

Leszek Michalski - kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku

Tagi: Fundacja BARKA, cis, Centrum Integracji Społecznej, pup

CIS w Wielkopolsce

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 26 kwietnia 2012 13:36

Data publikacji: 26 kwietnia 2012 13:36

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013