Jesteś tutaj:

artykuł

Fundacja Barka w kłodzkim starostwie

30 stycznia 2012 09:41

Kontynuacją  działań Powiatowego  Urzędu  Pracy w Kłodzku  ramach podpisanego w 2010 roku  Partnerstwa  Lokalnego była zorganizowana w dniu 23 stycznia 2012 r. konferencja „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”. W sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Kłodzku, blisko 50 osób reprezentujących samorządy, ośrodki pomocy społecznej, pracodawców,  organizacje pozarządowe  i instytucje  oświatowe spotkało się  z przedstawicielami Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA z Poznania -  Andrzejem Decem oraz Michałem Nierodą.

Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA  jest organizacją pozarządową, która od początku transformacji ustrojowej a więc 1989 roku stara się z dużymi sukcesami budować w wielu  różnorodnych środowiskach systemy wsparcia dla procesu integracji grup społecznie marginalizowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja realizuje szereg programów z zakresu ekonomii społecznej i obecność na  naszej powiatowej konferencji służyć miała przedstawieniu możliwości i sposobów wdrożenia jednego z tych programów na terenie powiatu kłodzkiego.
Obecność na konferencji praktyków wdrażania takich działań – panów Andrzeja Deca i Michała Nierody spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Otwarte przedstawienie trudnych do rozwiązania problemów społecznych – pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem, niejednokrotnie uzależnionym, bez wiary w możliwość poprawy swojego losu oraz budowanie  systemu pomocy tej grupie ludzi na  zasadzie partnerstwa lokalnego na przykładzie Centrum Integracji Społecznej utworzonego w gminie Dobiegniew przedstawił jego współtwórca – Michał Nieroda.
Tak bezpośrednie i realne przedstawienie problemu, jak również sposobów jego rozwiązania przy wsparciu działaczy z Fundacji BARKA wzbudziło ożywiona dyskusję wśród uczestników konferencji. Padały pytania dot. sposobów organizacji centrów integracji, sposobów finansowania czy doboru kadry prowadzącej ośrodek.
Zainteresowanie uczestników było tym większe, że przedstawiciele Fundacji BARKA zaoferowali konkretną pomoc i udział  w realizowanym obecnie programie  p.n. „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, w ramach którego tworzone mają być centra integracji społecznej na obszarach o szczególnie trudnej sytuacji na rynku  pracy do jakich należy  również powiat kłodzki.
Podbudowani  dotychczasowymi sukcesami oraz  deklaracją pomocy ze strony Fundacji uczestnicy spotkania deklarowani wstępnie zainteresowanie udziałem w projekcie. Kolejne spotkania konkretnych osób i instytucji chętnych do tworzenia centrów planowane są w miesiącach lutym i marcu. Liczymy na to że w wyniku tych działań uda się stworzyć sprawnie funkcjonujący system pomocy będący istotnym uzupełnieniem funkcjonujących dotychczas form pomocy.
(Kierownik CAZ – Leszek Michalski)

Tagi: Fundacja BARKA, powiatowy urząd pracy, Centrum Aktywizacji Zawodowej

Fundacja_Barka_PUP

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 30 stycznia 2012 09:41

Data publikacji: 30 stycznia 2012 09:41

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013