Jesteś tutaj:

artykuł

Klasa mundurowa w Stroniu Śląskim

08 majaa 2012 15:03

Pod honorowym patronatem Starosty Kłodzkiego Macieja Awiżenia i Burmistrza Stronia Śląskiego Zbigniewa Łopusiewicza 7 maja 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Stroniu Śląskim zostały podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy jednostką policji, straży pożarnej, straży granicznej i piechoty górskiej a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim. Od 1 września br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim będzie funkcjonowało Liceum Ogólnokształcące - klasa mundurowa.

W klasie mundurowej będą prowadzone zajęcia lekcyjne zgodnie z ramowym planem nauczania LO z rozszerzeniem następujących przedmiotów:
- język angielski,
- wiedza o społeczeństwie,
- geografia,
oraz przedmiot uzupełniający o nazwie Edukacja o służbach mundurowych.
Program zajęć pozwoli uczniom zapoznać się ze specyfiką poszczególnych służb mundurowych i obejmie między innymi:
- naukę musztry i strzelania,
- kurs samoobrony,
- obozy szkoleniowe,
- wiedzę o bezpieczeństwie publicznym,
- prewencji,
- prawoznawstwo,
- wizyty w placówkach jednostek mundurowych,
- zajęcia praktyczne w jednostkach.
W trosce o rozwój aktywności fizycznej uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego pozyskają umiejętności oraz zdolności motoryczne, takie jak zwinność, szybkość, siła i wytrzymałość oraz będą mieli możliwość nauki pływania i jazdy na nartach.
Głównym założeniem jest przygotowanie do podjęcia nauki na wyższych uczelniach, na kierunkach: administracja publiczna, bezpieczeństwo i porządek publiczny, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, a także w szkołach mundurowych różnego stopnia. Absolwenci będą mięli przygotowanie do rekrutacji do pracy w służbach mundurowych.
Ponadto każdy uczeń będzie miał prawo do:
- używania od chwili przyjęcia stopnia młodszego kadeta z możliwością awansowania na wyższe stopnie aż do najwyższego kadeta dyplomowanego,
- noszenia umundurowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- absolwenci otrzymają na świadectwie ukończenia szkoły wpis o odbytych zajęciach specjalistycznych,
- certyfikaty ukończonych szkoleń.

Tagi: klasa mundurowa, stronie śląskie, patronat honorowy

Stronie - klasa mundurowa - 7maja2012

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 08 majaa 2012 15:03

Data publikacji: 08 majaa 2012 15:03

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Kalendarium

Brak wydarzeń.

Pełne kalendarium

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013