Jesteś tutaj:

artykuł

Dodatkowe 1,1 miliona zł

12 marca 2013 11:56

Jak co roku, dzięki staraniom Powiatowego Urzędu Pracy, na aktywizowanie osób bezrobotnych pozyskane zostały dodatkowe pieniądze z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Już teraz na dwa programy specjalne na 2013 rok przyznano 1 mln 100 tys. zł.

Fundusz Pracy to pieniądze pochodzące z obowiązkowych składek płaconych przez pracodawców i osoby nieprowadzące działalności rolniczej, a także m. in. z dotacji, depozytów i udziału w spółkach. Środkami tymi dysponuje ministerstwo pracy, przeznaczając je na zasiłki dla bezrobotnych, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia i przekwalifikowywanie bezrobotnych, rozwój poradnictwa zawodowego oraz na rozwój systemów informatycznych i badania rynku pracy. Zadania te realizują Powiatowe Urzędy Pracy. Pieniądze przeznaczane na każdy PUP wg „rozdzielnika”, czyli na bazie algorytmu wyliczonego przez MPiPS, to tylko część środków. Reszta zależy od aktywności urzędów, które ubiegają się o dodatkowe środki z ministerstwa na programy specjalne. W ubiegłym roku pozyskane w ten sposób pieniądze stanowiły ponad 1/3 budżetu kłodzkiego PUP i było to ponad 7 mln zł przeznaczonych na 9 programów na rzecz bezrobotnych.

Aktywizowanie zawodowe bezrobotnych i łagodzenie skutków bezrobocia to działania, które zwłaszcza teraz, biorąc pod uwagę chociażby likwidację Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, będą niezbędnie potrzebne.

1 mln 100 tys. zł z rezerwy ministra zostało zaplanowane na 2 programy specjalne: dla bezrobotnych do 30 roku życia oraz dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia (do których skierowany jest również wdrażany już program „Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego” na kwotę 1 mln 300 tys.). W sumie z tych trzech programów skorzysta 250 osób. A to dopiero początek roku.

Tagi: bezrobocie, MPiPS, ministertwo pracy, pup, programy specjalne, aktywizacja

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 12 marca 2013 11:56

Data publikacji: 12 marca 2013 11:56

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013