Jesteś tutaj:

artykuły

Konsultacje społeczne projektu RPO WD na lata 2014-2020

18 listopadaa 2013 13:04

Do 2 grudnia trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Spotkania konsultacyjne Urząd Marszałkowski organizuje w całym województwie, spotykając się z przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych i instytucjami zainteresowanymi możliwością pozyskiwania funduszy unijnych w przyszłym okresie programowania. W Kłodzku spotkanie z marszałkiem Jerzym Tutajem odbyło się w Starostwie Powiatowym 18 listopada.

więcej

Polsko-rosyjska wymiana młodzieży w Bystrzycy Kł.

18 listopadaa 2013 13:03

W dniach 8-15 listopada grupa rosyjskiej młodzieży z Jareńska w obwodzie  archangielskim gościła w powiecie kłodzkim w ramach projektu wymiany polsko - rosyjskiej realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej. 

więcej

Pożegnanie SOSG w Kłodzku

18 listopadaa 2013 13:01

Na podstawie decyzji nr 126 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 2 sierpnia 2013 roku w sprawie likwidacji Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kłodzku 15 listopada br. SOSG przestał formalnie istnieć. W Kłodzku w dalszym ciągu pozostaje placówka Straży Granicznej, która wraz z pozostałymi 3 placówkami dawnego SOSG została podporządkowana Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

więcej

Forum NGO

18 listopadaa 2013 13:00

Nie będą miały w kolejnych latach łatwego życia organizacje pozarządowe. Znacznie trudniej będzie pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w rozdaniu 2014-2020. Oznacza to tyle, że bardziej będą musiały skupić się ona na pozyskiwaniu 1% z podatków, a także na własnej działalności przynoszącej fundusze na działalność statutową. We wtorek 12 listopada w kłodzkim starostwie  odbyło się Forum NGO, na którym spotkały się m.in. organizacje zrzeszone w ramach  Lokalnego Inkubatora NGO, działającego przy Stowarzyszeniu „Edukacja i Rozwój". Poruszono tematy związane właśnie z pozyskiwaniem środków, ekonomią społeczną, wolontariatem.

więcej

Święto Niepodległości w Kłodzku

15 listopadaa 2013 07:59

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kłodzku to od kilku lat - oprócz uroczystości powiatowo-miejskich, które po mszy w intencji ojczyzny odbywają się pod pomnikiem Żołnierza Polskiego w Parku Sybiraków - także Kłodzkie Lekcje Śpiewania w Centrum Kultury Chrześcijańskiej.

więcej

Konferencja szkoleniowa z dnia 29.10.2013r.

Konferencja szkoleniowa z dnia 29.10.2013r.

31 październikaa 2013 12:05

Konferencja „nie musisz być sam”

W dniu  29 października  o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyła się konferencja szkoleniowa pn. „Nie musisz być sam”, skierowana do ponad 70  przedstawicieli podmiotów różnych instytucji pomocowych m.in. pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych i pielęgniarek szkolnych, a także  przedstawicieli gmin z terenu powiatu kłodzkiego. 

Uczestnicy konferencji zapoznali się z wystąpieniem  lek. med. Haliny Flisiak-Antonijczuk Konsultanta Wojewódzkiego Ochrony Zdrowia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży(psychiatria dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku, depresje, sytuacje suicydalne oraz problemy emocjonalne dzieci i młodzieży), lek. med. Wojciecha Idczaka  Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego w Kłodzku( zespoły otępienne, choroba Alzheimera), Magdaleny Glos przedstawiciela firmy PROMED(schizofrenia jako problem społeczny), Joanny Chromiec Dyrektorka Wojewódzkiego Centrum Długoterminowej Opieki Psychiatrycznej w Stroniu Śląskim( psychiatryczna opieka długoterminowa) oraz Barbary Pełyńskiej Prezesa Towarzystwa Społecznego „Razem” prowadzącego Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku.

Zorganizowana konferencja jest jednym z działań samorządu powiatowego w ramach „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015”, celem którego jest m.in.  zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez organizowanie szkoleń i konferencji celem wymiany doświadczeń, podejmowania wspólnych działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego i organizacji partnerstwa społecznego na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Tematy tegorocznej konferencji spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników spotkania i z pewnością będą przydatne do wykorzystania w dalszej pracy pomocowej, na rzecz poprawy życia i wpierania osób z problemami psychicznymi i ich rodzin.

więcej

Konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020

31 październikaa 2013 11:54

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 i 2a oraz art. 14 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), rozpoczął w dniu 23 października 2013 r. konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020. Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, zamieszczony został na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl i Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej www.dops.wroc.pl. Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,  ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, faxem na nr 71 770 42 20, zeskanowane na adres poczty elektronicznej dsis2020@dops.wroc.pl lub składać osobiście w godzinach 8-16 w sekretariacie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7, pok. 105 do dnia 26 listopada 2013 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i podmioty zainteresowane aktualizacją Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020.

więcej

Para Prezydencka gościła w powiecie kłodzkim

30 październikaa 2013 07:51

29 października Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z Małżonką gościli z oficjalną wizytą w Dusznikach-Zdroju i Polanicy-Zdroju, a także odwiedzili Ośrodek Opiekuńczo-Leczniczy dla dzieci w Piszkowicach.

więcej

WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W POWIECIE KŁODZKIM

28 październikaa 2013 12:18

Szanowni Państwo,

wszystkie osoby zaproszone przez starostę Macieja Awiżenia na spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i Pierwszą Damą Anną Komorowską, które odbędzie się 29 października 2013 roku (wtorek) w Polanicy-Zdroju, ze względów bezpieczeństwa i organizacyjnych proszone są o przybycie do Teatru Zdrojowego w godz. 10.00-11.00 z dowodem osobistym. Spotkanie z Parą Prezydencką rozpocznie się punktualnie o godz. 11.30.

Natomiast  mieszkańców, kuracjuszy i turystów, którzy chcieliby powitać Pana Prezydenta i Jego Małżonkę w Polanicy-Zdroju zapraszam o godz. 11.00 do polanickiego Parku Zdrojowego (w pobliżu Pijalni), gdzie Para prezydencka odbędzie krótki spacer.

Marta Zilbert, Asystent Starosty Kłodzkiego ds. Komunikacji Społecznej

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013