Jesteś tutaj:

artykuł

Krajowy Fundusz Szkoleniowy nową formą wsparcia dla pracowników i pracodawców w powiecie

16 grudnia 2014 14:45

Starostwo Powiatowe w Kłodzku po raz kolejny promowało działania Powiatowego Urzędu Pracy związane z rynkiem pracy. Tym razem 2 grudnia br. odbyła się tu konferencja na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( KFSz), w której udział wzięło 55 lokalnych pracodawców.

Spotkanie miało na celu przedstawienie nowej formy wsparcia dla pracodawców i ich pracowników, w tym zasad oraz warunków przyznawania środków finansowych z KFSz na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących. Uroczystego otwarcia dokonał starosta kłodzki Maciej Awiżeń. Konferencję prowadził Krzysztof Bolisęga – Dyrektor PUP w Kłodzku.

Spotkanie odbyło się w czterech blokach tematycznych. Janusz Langner z Ośrodka Badań Społecznych i Marketingowych „INDEKS” z Poznania zapoznał zgromadzonych z wynikami badań dot. „Określenia zapotrzebowania na zawody na rynku pracy w powiecie kłodzkim”. Była to obszerna i szczegółowa analiza popytu na pracę wśród pracodawców funkcjonujących na obszarze naszego powiatu nie tylko w zakresie zatrudniania pracowników, ale nade wszystko oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji potencjalnych pracowników, struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz szans i barier rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

Niemałym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Artura Mazurkiewicza ze Związku Pracodawców „Dolnośląscy Pracodawcy”, którego tematem było zapoznanie uczestników z korzyściami, jakie płyną z możliwości zrzeszania się podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przedstawiono zakres działań związku, a jako jedno z kluczowych jego zadań tworzenie odpowiedniej pomocy, przyjaznego klimatu i dobrych warunków dla rozwoju biznesu. To nowoczesna, prężnie rozwijająca się organizacja, reprezentująca interesy regionalnych i lokalnych pracodawców na Dolnym Śląsku, której działania koncentrują się na zwiększeniu konkurencyjności, promocji zatrudnienia, dialogu społecznego oraz integracji środowiska pracodawców. Związek dąży do uruchomienia swojego oddziału na Ziemi Kłodzkiej.

Swój znaczny udział w konferencji zaznaczyła również Kierownik Działu Usług Rynku Pracy kłodzkiego PUP, Elżbieta Kulczak, która szczegółowo zapoznała zebranych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, jako z nowym instrumentem polityki rynku pracy, którego celem jest zapobieganie przed utratą zatrudnienia przez osoby pracujące (pracodawców i pracowników) z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwłaszcza że od dawna wiadomo, iż zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy poprawia zarówno pozycję firm jak i status samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Na koniec głos zabrał Wicedyrektor ds. Rynku Pracy PUP w Kłodzku, Edward Węglarz, omawiając nowe instrumenty rynku pracy. Trzeba bowiem wiedzieć, że nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oprócz zmian w dotychczas dostępnych instrumentach rynku pracy, przyniosła również nowe formy wsparcia skierowane zarówno do osób bezrobotnych jak i pracodawców. Do owych nowości należą: grant na telepracę, doposażenie stanowiska pracy, refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników do 30 roku życia, świadczenia aktywizacyjne, bony zasiedleniowe, stażowe i szkoleniowe.

Panel dyskusyjny zakończył konferencję, której oficjalnego podsumowania i podziękowania pracodawcom za uczestnictwo w niej wraz zaproszeniem do aktywnej współpracy, jako gospodarz spotkania, dokonał dyrektor Krzysztof Bolisęga.

 

Tagi: pup, urząd pracy, rynek pracy, konferencja

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 16 grudnia 2014 14:45

Data publikacji: 16 grudnia 2014 14:45

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013