Konferencja w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Starostwo Powiatowe w Kłodzku od czerwca 2009 roku uczestniczyło w zakończonym właśnie projekcie pn. „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie”. Podsumowanie projektu, na którym Powiat Kłodzki reprezentował starosta Maciej Awiżeń, odbyło się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 16 września br.

 

 

W konferencji podsumowującej uczestniczyło 158 osób, w tym m.in. Andrzej Trzęsiara – zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, szefowie samorządów i kierownicy programu z 27 urzędów uczestniczących w projekcie, władze Urzędu Miasta w Dzierżoniowie oraz konsultanci Umbrelli.

Celem projektu była poprawa jakości usług publicznych świadczonych klientom

przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich sprawności instytucjonalnej, poprzez rozwijanie potencjału wszystkich pracowników i doskonalenie pracy urzędów.

 

Celem konferencji były działania promocyjne dla popularyzacji wyników projektu. W programie  spotkania znalazły się tematy dotyczące m.in. systemów zarządzania jakością stosowanych w urzędach (ISO 9000 i Model CAF), obszarów zastosowania, korzyści z wdrożenia, przebiegu procesu wdrażania w urzędach, najlepszych rozwiązań i praktyk urzędów, zarządzania procesowego i systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Kierownictwo urzędów – beneficjentów projektu – zaprezentowało swoje osiągnięcia, zmiany jakie wprowadzono oraz perspektywy kontynuowania działań doskonalących w przyszłości i dalszej współpracy między urzędami.  

Udział w konferencji umożliwił poznanie:

  • rezultatów uzyskanych przez 27 urzędów gmin, miast i powiatów po zakończeniu projektu

  • metod i narzędzi służących poprawie zarządzania w administracji publicznej jak Model CAF, oraz badania satysfakcji klientów i pracowników, zangażowanie pracowników w działania doskonalące

  • szkoleń e-learning, bazy dobrych praktyk oraz portalu intranetowego do zarządzania jakością

 Uczestnicy konferencji mieli okazję do pytań i wymiany doświadczeń z urzędami, uczestnikami projektu, konsultantami realizującymi projekt – przedstawienia swoich uwag, swoich potrzeb i lokalnych możliwości.

 

Autor: , Data utworzenia: 2011-09-29 13:47:31