Promocja turystyki

Wspólna promocja gmin powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego była jednym z ważniejszych tematów spotkania zorganizowanego 7 grudnia br. w kłodzkim starostwie przez Dolnośląską Organizację Turystyczną. Włodarze gmin oraz przedstawiciele stowarzyszeń i firm dyskutowali o możliwościach skutecznego i efektywnego działania, a także o największych przeszkodach, na które napotykają przy realizowaniu swojej polityki promocyjnej.

Jedną z największych przeszkód jest z pewnością pomijanie powiatu kłodzkiego w obszarze rozwoju infrastruktury drogowej. Starosta Maciej Awiżeń i Krzysztof Baldy – członek Zarządu Powiatu oraz Zarządu DOT przypomnieli, że Rada Powiatu Kłodzkiego na październikowej sesji podjęła uchwałę  w sprawie marginalizacji naszego powiatu w społeczno-gospodarczym rozwoju województwa dolnośląskiego oraz kraju. Zwrócili się także do zebranych, zwłaszcza z powiatów ościennych, aby wspierali nasze działania w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej, wywierając tym samym nacisk na wprowadzenie zmian do istniejących dokumentów strategicznych, aby nasz atrakcyjny region stał się także dostępny dla turystów. Oprócz tych kwestii na spotkaniu poruszane były tematy związane z oznakowaniem lokalnych szlaków turystycznych i funkcjonowaniem oddziałów PTTK. Rajmund Papiernik, dyrektor DOT na zakończenie jeszcze raz zaprezentował obszary funkcjonowania zarządzanej przez niego organizacji, czyli uczestnictwo w  targach i prezentacjach, prowadzenie szkoleń, wydawnictwa, wspólne projekty ze środków europejskich. W środowym spotkaniu brał także udział starosta ząbkowicki Roman Fester.

Dolnośląska Organizacja Turystyczna powstała w 2000 roku. Obecnie stowarzyszenie zrzesza ponad 100 członków. Jest to największa regionalna organizacja turystyczna w Polsce, której głównym celem jest wspieranie rozwoju turystyki i promocja w kraju i za granicą Dolnego Śląska, jako regionu atrakcyjnego turystycznie.

Autor: , Data utworzenia: 2011-12-13 08:51:27