Sztandar Przewodników PTTK

Od 10 grudnia br.  kłodzkie Koło Przewodników PTTK ma oficjalnie swój sztandar. Podczas mszy w kościele oo. jezuitów w Kłodzku, proboszcz parafii ks. Henryk Całka dokonał poświęcenia sztandaru i udzielił przewodnikom z kłodzkiego PTTK oraz wszystkim ich sympatykom i przyjaciołom błogosławieństwa. W uroczystości brał udział starosta Maciej Awiżeń.

W kłodzkim kole PTTK zrzeszonych jest ok. 50 przewodników. Historia PTTK oddziału „Ziemi Kłodzkiej”  rozpoczęła się w maju 1947 r.,  kiedy powołano oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, który następnie został zalegalizowany przez  starostę powiatowego,  otrzymując nazwę PTT Oddział „Ziemi Kłodzkiej”. W tym samym roku pierwszych pięć osób otrzymało legitymacje przewodnickie. Wówczas  uczestniczyli oni w wytyczaniu szlaków, nadawaniu nowych nazw szczytom i pasmom górskim, a także opracowywaniu map. Obecnie koncesjonowani przewodnicy sudeccy, terenowi i po czeskiej Pradze oferują swoje usługi wszystkim, którzy chcą zwiedzić najatrakcyjniejsze miejsca na Ziemi Kłodzkiej. Aktualności PTTK dostępne są na stronie www.klodzko.pttk.pl

Autor: , Data utworzenia: 2011-12-13 08:53:42