Dolnośląscy Seniorzy w Nowej Rudzie

Starosta Maciej Awiżeń oraz radni powiatowi Dariusz Chojecki i Paweł Marciniak uczestniczyli w poniedziałek 16 kwietnia 2012 roku w VI Dolnośląskim Forum Uniwersytetów III Wieku, którego uroczyste otwarcie miało miejsce w Centrum Biznesu i Innowacji w Nowej Rudzie. Gości powitali Karolina Popiel - koordynator noworudzkiego Uniwersytetu III Wieku, Tomasz Kiliński burmistrz Nowej Rudy oraz Jerzy Dudzik prezes Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG.

Gratulacje i życzenia złożyli członkom ponad 20 dolnośląskich Uniwersytetów III wieku licznie zebrani przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, oprócz starosty Macieja Awiżenia spotkanie uświetnili posłowie i senatorowie RP oraz europosłowie, m.in. Monika Wielichowska, Lidia Geringer de Oedenberg, Sławomir Piechota, Stanisław Jurcewicz oraz członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Jerzy Tutaj, a także inni przedstawiciele Województwa Dolnośląskiego, który patronuje pracom UTW w całym województwie. Gośćmi imprezy byli też inicjatorzy, animatorzy i wykładowcy Uniwersytetów III wieku z dolnośląskich uczelni wyższych. W tym roku tematem forum była „Kultura fizyczna w edukacji i praktyce Uniwersytetów III Wieku”, która jest niezwykle istotna dla zachowania zdrowia i sprawności osób starszych. Po części oficjalnej seniorzy wzięli udział w licznych zajęciach warsztatowych poświęconych różnym, dostępnym dla ludzi starszych, rodzajom aktywności fizycznej. Po warsztatach był czas na wieczorek integracyjny i występy artystyczne. W noworudzkim spotkaniu wzięło udział kilkuset członków Uniwersytetów III wieku z całego Dolnego Śląska Tegoroczne forum w Nowej Rudzie wpisuje się w obchody Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej ogłoszonego przez Parlament Europejski, a w naszym kraju rok 2012 został ponadto ustanowiony Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Autor: , Data utworzenia: 2012-04-16 12:53:58