Święto Karpatczyków 2012

3 maja 1942 r, na polach pod Quastina w Palestynie został odczytany rozkaz dowódcy Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie o utworzeniu 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Z tej okazji kolejne pokolenia Karpatczyków, w tym żołnierze 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku, obchodzą swoje święto właśnie 3 maja.

W tym roku uroczysty capstrzyk miał miejsce 27 kwietnia br. już tradycyjnie w parku Przyjaźni Wojsk Górskich. Na rozpoczęcie obchodów dowódca kłodzkiego batalionu ppłk  Adam Bera odebrał meldunek od dowódcy uroczystości ppor. Krzysztofa Robaka. Po przywitaniu  przybyłych na uroczystość gości, wśród których obecni byli m. in. starosta kłodzki Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka – radny powiatowy, przedstawiciele władz miasta i służb mundurowych oraz uczniowie z klasy mundurowej ze świdnickiego liceum , odczytany został apel poległych i żołnierze oddali salwę honorową. Dowódca wręczył także nagrody żołnierzom z jednostki, którzy wykazali się największą wiedzą o historii Karpatczyków w zorganizowanym dla nich konkursie.

Autor: , Data utworzenia: 2012-05-02 08:02:32