Informator

W razie pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt na adres mailowy oswiata@powiat.klodzko.pl

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych został podany w Zarządzeniu Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku.

Autor: , Data utworzenia: 2012-05-04 14:41:22