Kontakt

 

 Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Referat Promocji
57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 7, II p. pok. 305
Monika Bernadowska
Tel. 74 865-75-08
e-mail:
m.bernadowska@powiat.klodzko.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Spraw Społecznych
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5
pokoje 701, 702, 703
fax. 71/770 41 35
tel. 71/770 40 78
tel. 71/770 41 36

Regionalny Punkt Konsultacyjno-Doradczy
50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5, pokój 701
tel. 71/770 40 76
e-mail: konsultacje_ngo@umwd.pl

 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
53-630 Wrocław, ul. Poznańska 16
Tel. 71/ 334-82-20
Fax.71/ 334-82-28

Autor: , Data utworzenia: 2010-09-02 16:28:27