Informacje ogólne

Przychodząc do naszego urzędu w celu załatwienia jakiejkolwiek sprawy, pierwsze kroki powinniśmy skierować do Biura Obsługi Klienta. BOK rozpoczęło działalność z dniem 1 maja 2008 roku,  pełni  funkcję biura podawczego, jest  miejscem, do którego wpływa korespondencja zewnętrzna oraz  przyjmowane są przynoszone osobiście przez  klientów  pisma, wnioski, wypełnione formularze.

Głównym celem uruchomienia BOK-u było usprawnienie pracy jednostki, a przede wszystkim  stworzenie wizerunku naszego urzędu jako jednostki bardziej dostępnej i przyjaznej mieszkańcom powiatu.

Do najważniejszych zadań Biura należy udzielanie naszym klientom informacji  w zakresie procedury, miejsca i sposobu załatwienia konkretnej sprawy. Tutaj  znajdują się do pobrania formularze, wnioski oraz druki, w zakresie  spraw obejmujących zadania naszej jednostki. Do każdego formularza zostały opracowane tzw. karty opisu usług, które mają być pomocne dla klienta w załatwieniu sprawy. Z kart  możemy uzyskać informacje na temat:

- komórki organizacyjnej  odpowiedzialnej merytorycznie za załatwienie sprawy,

-sposobu załatwienia sprawy,

-podstawy prawnej działania,

- terminu załatwienia sprawy.

Dla osób korzystających z nowoczesnych technik komunikacji powyższe druki są również do pobrania w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kłodzkiego, a załatwienie sprawy może odbyć się poprzez skorzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej, dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl

Z zadań Biura wyłączone zostało przyjmowanie  wniosków o wydanie prawa jazdy oraz wniosków o dokonanie rejestracji pojazdów, które składa się  bezpośrednio  w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych w Kłodzku oraz oddziałach zamiejscowych.

Biura Obsługi Klienta znajdują się:

- w siedzibie głównej Starostwa w Kłodzku przy ulicy Okrzei 1,

- oddziale zamiejscowym w Bystrzycy Kłodzkiej, przy ulicy Sienkiewicza 8, dla obsługi komórek organizacyjnych wydziałów Starostwa zlokalizowanych w Bystrzycy Kłodzkiej,

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach funkcjonowania urzędu:

poniedziałek - piątek  godz. 7.30-15.30

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego powiatu z dniem 1 maja 2011 r. uruchomiony został punkt podawczy Biura Obsługi Klienta w  Referacie ds. Komunikacji i Transportu w oddziale zamiejscowym w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 6-8.


Autor: , Data utworzenia: 2010-09-02 16:31:25