Ważne adresy i telefony

 

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Plac Powstańców Warszawy 1

00 - 950 Warszawa

tel. 022 556 08 00

e-mail uokik@uokik.gov.pl

http://www.uokik.gov.pl/

 

  

Delegatura UOKiK we Wrocławiu

Pl. Strzelecki 25

50-224 Wrocław

Telefon: 71 323 63 80

Faks: 71 323 63 98

 e-mail: wrocław@uokik.gov.pl

  

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01 - 211 Warszawa

Tel. 022 534 91 90

 fax:  22 53 49 162                                                                                                                                      

e-mail: uke@uke.gov.pl

http://www.uke.gov.pl

 

Delegatura UKE we Wrocławiu

 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17

50-044 Wrocław

Tel. 71 348 86 50

 

Centrum Informacji Konsumenckiej UKE

tel. 0801 900 853, 022 534 91 74

 

Urząd Regulacji Energetyki

Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

e-mail: ure@ure.gov.pl

www.ure.gov.pl

 

Południowo - Zachodni Oddział Terenowy URE

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49-57,

50-032 Wrocław

tel. (71) 725 46 01

fax. (71) 715 63 70

e-mail: wroclaw@ure.gov.pl

 

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. M. Flisa 2

02-247 Warszawa

Infolinia ULC: + 48 22 520 72 00

kancelaria@ulc.gov.pl

http://www.ulc.gov.pl

 

Delegatura Południowo - Zachodnia ULC

ul. Macieja Miechowity 1

51-162 Wrocław

tel.: 71 372 71 99 fax.: 71 325 43 46

e-mail: dt_w@ulc.gov.pl

 

Europejskie Centrum Konsumenckie

Plac Powstańców Warszawy 1

00 - 950 Warszawa

Tel. 22 556 01 18

Fax: 22 55 60 359

E-mail: info@konsument.gov.pl

http://www.konsument.gov.pl

 

Oddział Federacji Konsumentów we Wrocławiu

ul. Piłsudskiego 95
50-014 Wrocław
(71) 344 19 97
wroclaw@federacja-konsumentow.org.pl

Oddział Federacji Konsumentów w Nowej Rudzie

ul. Kościelna 1
57-401 Nowa Ruda
(74) 872-57-12
nowaruda@federacja-konsumentow.org.pl

 

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

 ul. Marcina Kasprzaka 49

01-234 Warszawa

sekretariat@konsumenci.org

http://www.konsumenci.org/

 

Bankowy Arbitraż Konsumencki

ul. Kruczkowskiego 8

00 - 380 Warszawa

tel.: (+48 22) 48 68 400

 

 Rzecznik Finansowy

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

tel. +48 22 333-73-26 - Recepcja
      +48 22 333-73-27 - Recepcja

fax +48 22 333-73-29

http://www.rf.gov.pl

 

 Rzecznik Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

telefon: (22) 583 66 00

fax: (22) 583 66 96

e-mail: rpd@brpd.gov.pl

 

 Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00 - 090 Warszawa

telefon ( 22) 55 17 700

fax. ( 22) 827 64 53

INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676
 
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

 

 Rzecznik Praw Pacjenta Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

ul. Dawida 2, I piętro, pokój numer 15,

50-525 Wrocław

Tel: (71) 797 91 48

e-mail: rzecznikpp@nfz-wroclaw.pl

 

 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Delegatura w Wałbrzychu

ul. B. Chrobrego 13

58 - 300 Wałbrzych

tel/fax (0-74) 842-50-17

tel. (0-74) 842-50-18

e-mail - ihwch@wiih.wroclaw.pl

Autor: , Data utworzenia: 2010-09-03 08:46:37