Spotkanie ws. pomocy społecznej

27 czerwca br. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z ministrem Władysławem Kosiniak-Kamyszem, w którym uczestniczyła Emilia Bogusiewicz - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie. W rozmowach brali również udział: Krystyna Wyrwicka - dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS oraz senator Mieczysław Augustyn - przewodniczący senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Emilia Bogusiewicz, będąc członkiem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia, reprezentowała wraz z pozostałą delegacją ponad 50 tys. pracowników domów pomocy społecznej z całej Polski. Przedstawiliśmy – mówi pani dyrektor – główne problemy dotyczące prowadzenia DPS-ów, czyli przede wszystkim złą sytuację finansową. Ale jednocześnie zaproponowaliśmy konkretne propozycje poprawy tego stanu rzeczy poprzez różne zmiany legislacyjne, jak na przykład regulacje zasad finansowania obligatoryjnej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej, które aktualnie obciążają kosztami samorządy.

Autor: , Data utworzenia: 2012-07-04 10:56:25