Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią rozporządzenia Nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dn. 12 grudnia 2012 r. w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych oraz Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego podającego do publicznej wiadomości przedmiotowe rozporządzenie.

Autor: , Data utworzenia: 2012-12-20 09:26:09