Spotkanie ws. przeciwdziałania przemocy

Z inicjatywy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku 29 kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu kłodzkiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, zespołów interdyscyplinarnych, zainteresowanych gmin, instytucji ochrony zdrowia, policji, straży miejskiej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Prawie trzygodzinne spotkanie, podczas którego omówiono sytuację i problemy, zakończyło się wspólnymi wnioskami o konieczności zorganizowania na terenie powiatu specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy, prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych oraz szkoleń dla pracowników pierwszego kontaktu, w szczególności ochrony zdrowia i oświaty.

Wypracowane ustalenia wytyczać będą kolejne działania podejmowane przez instytucje administracji publicznej i pomocowe, które mają na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie naszego powiatu.

 

Oprac. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Autor: , Data utworzenia: 2013-05-02 15:08:30