Pliki do pobrania

AKTY PRAWNE:

 • Ustawa o Inspekcji Handlowej. pobierz 
 • Ustawa o kredycie konsumenckim. pobierz
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. pobierz
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. pobierz
 • Ustawa o prawach konsumenta. pobierz 
 • Kodeks cywilny (Księga Trzecia, Zobowiązania,Tytuł XI, Dział II Rękojmia za wady, Dział III Gwarancja przy sprzedaży) - wyciąg. pobierz

WZORY I FORMULARZE:

 • Wniosek o udzielenie pomocy konsumentom. pobierz

 

 • Reklamacja towarów - (po 25.12.2014r.)  pobierz
 • Reklamacja dzieła - pełny zwrot ceny (po 25.12.2014r.)  pobierz
 • Reklamacja dzieła - naprawa dzieła (po 25.12.2014r.)  pobierz
 • Reklamacja dzieła - wymiana dzieła (po 25.12.2014r.) pobierz
 • Reklamacja dzieła - obniżenie ceny dzieła (po 25.12.2014r.) pobierz
 • Reklamacja usługi - obniżenie ceny (po 25.12.2014r.)  pobierz
 • Reklamacja usługi- odstąpienie od umowy przed upływem terminu (po 25.12.2014r.)  pobierz
 •  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa (po 25.12.2014r.) pobierz

 

 • Reklamacja - pełny zwrot ceny (przed 25.12.2014r.) pobierz
 • Reklamacja - naprawa towaru  (przed 25.12.2014r.) pobierz
 • Reklamacja  - wymiana towaru (przed 25.12.2014r.) pobierz

 

 • Wezwanie do zapłaty   pobierz
 • Reklamacja usługi turystycznej WZÓR_A pobierz 
 • Reklamacja usługi turystycznej WZÓR_B pobierz
 • Wzory umów w obrocie konsumenckim

 • Umowa komisu. pobierz
 • Umowa kupna - sprzedaży pojazdu. pobierz
 • Umowa kupna - sprzedaży. pobierz
 • Umowa sprzedaży komisowej samochodu. pobierz
 • Umowa sprzedaży na raty. pobierz
 • Umowa zlecenie. pobierz
 • Formularze sądowe w sprawach cywilnych

 • Pozew  pobierz
 • Pozew wzajemny  pobierz
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego zarzuty od nakazu zapłaty i sprzeciw od nakazu zapłaty  pobierz
 • Odpowiedź na pozew  pobierz

 

Autor: , Data utworzenia: 2010-09-06 11:33:55