Konsultacje społeczne Strategii ZIT Ziemia Kłodzka

uwagi proszę w formie elektronicznej przesyłać do dnia 30 sierpnia br. na adres: sgzk@ziemia.klodzka.pl oraz m.piszko@powiat.klodzko.pl

 

w załączeniu do pobrania "STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH
ZIEMI KŁODZKIEJ"

Autor: , Data utworzenia: 2013-07-15 19:13:35