PUP z projektem dla młodych

Powiatowy Urząd Pracy pozyskał ponad 330 tys. złotych z ministerialnej rezerwy funduszu pracy i natychmiast rozpoczął realizację następnego projektu, który niewątpliwie przysłuży się zmniejszeniu liczby osób bezrobotnych w naszym powiecie. Tym razem postawiono na osoby młode. Celem projektu „Młodzi w służbie zdrowia”, gdyż tak nazywa się owo przedsięwzięcie, jest ułatwienie młodym ludziom wejście na rynek pracy poprzez udzielenie wsparcia w ramach szkoleń, staży oraz zastosowanie specyficznych elementów wspierających zatrudnienie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku.

19 lipca br. grupie odbywającej szkolenie w zawodzie SZWACZ z modułem aktywnego poszukiwania pracy starosta Maciej Awiżeń przekazał maszyny do szycia. Na razie w użyczenie, jednak kiedy uczestniczki ukończą kurs i odbędą przygotowany dla nich staż, maszyny staną się ich własnością. Dziewczęta ćwiczą swoje umiejętności w kłodzkim szpitalu, który jest partnerem w tym programie, a dyrektor SP ZOZ Jadwiga Radziejewska zapowiada, że najlepsze z nich będą mogły znaleźć tutaj zatrudnienie.

Natomiast w czwartek 25 bm. kolejni bezrobotni biorący udział w szkoleniach w zawodach SANITARIUSZ SZPITALNY i OPIEKUN osób zależnych (starszych i niepełnosprawnych) otrzymali z rąk starosty Awiżenia tablety, które mają stanowić pomoc dydaktyczną w nauce języka niemieckiego i służyć aktywnemu poszukiwaniu pracy. Podobnie jak w przypadku maszyn do szycia, dopiero po odbyciu szkoleń i ukończeniu stażu tablety staną się własnością młodych ludzi. Szkolenia z kursem j. niemieckiego zakończą się uzyskaniem zaświadczenia oraz certyfikatu w dwóch wersjach językowych – w j. polskim oraz w j. niemieckim.

(info: PUP)

Autor: , Data utworzenia: 2013-07-25 15:28:38