Polsko-rosyjska wymiana młodzieży w Bystrzycy Kł.

W dniach 8-15 listopada grupa rosyjskiej młodzieży z Jareńska w obwodzie  archangielskim gościła w powiecie kłodzkim w ramach projektu wymiany polsko - rosyjskiej realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Projekt  „Małe Ojczyzny. Lokalni bohaterowie – z kogo jesteśmy dumni” realizowany jest przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSO we współpracy z kołem Związku Sybiraków w Bystrzycy Kłodzkiej. Otrzymał on grant Centrum Polsko–Rosyjskiego Porozumienia i Dialogu w Warszawie w wysokości  65 tys. zł.  oraz wsparcie finansowe Konsulatu Generalnego RP w St. Petersburgu, a wsparcie merytoryczne od Centrum Naukowo – Informacyjnego  „Memoriał” w St. Petersburgu, którego pracownicy przeprowadzali warsztaty dla uczniów.

W Polsce młodzi Rosjanie  m.in. odwiedzali miejsca związane z byłymi hitlerowskim obozami pracy przymusowej i koncentracyjnymi (m.in. w Gross-Rosen), zobaczyli Jaskinię Niedźwiedzią, spotkali się z członkami Związku Sybiraków w Bystrzycy, zwiedzali też Świdnicę i Wrocław. Mieli również okazję bliżej poznać bystrzycką szkołę, wziąć udział w lekcjach i spotkać się z rówieśnikami.

Ta wizyta stanowiła drugą część projektu – pierwszą był wyjazd uczniów z ZSO w Bystrzycy w dniach 10-22 września do Jareńska. Podczas wycieczki licealiści z Bystrzycy zwiedzili St. Petersburg i poznali okolice Jareńska. Odbyli też podróż koleją transsyberyjską.

Autor: , Data utworzenia: 2013-11-18 13:03:59