Dla bezpieczeństwa na drogach powiatu

Kłodzki odział Inspekcji Transportu Drogowego wraz ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku 29 listopada 2013 r. zorganizował działania kontrolne ukierunkowane na weryfikację stanu technicznego samochodów ciężarowych  poruszających się po drogach regionu.

W takcie kontroli szczegółowej weryfikacji stanu technicznego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów poddano 5 pojazdów. W poddanych kontroli pojazdach ujawniono szereg usterek, które miały charakter rażący i skutkowały natychmiastowym wycofaniem pojazdów z ruchu drogowego. W każdym przypadku zatrzymano dowody rejestracyjne i wydano zakaz używania pojazdów w ruchu drogowym. Ponadto stwierdzono naruszenia przepisów o transporcie drogowym i ruchu drogowym poprzez wykonywanie przewozu bez wymaganych uprawnień, w tym przez pojazd nienormatywny, którym kierowca nie mógł wjechać na Stację Kontroli Pojazdów z powodu przekroczenia wysokości. W konsekwencji wydano mandaty karne wobec kierowców i przedsiębiorców oraz wszczęto administracyjne postępowanie wyjaśniające.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały potrzebę regularnego sprawdzania stanu technicznego pojazdów ciężarowych  poruszających się po drogach regionu kłodzkiego, w tym także szczególnie niebezpieczną drogą krajową nr 46.

Współpraca Inspekcji Transportu Drogowego i Starostwa Powiatowego w Kłodzku będzie kontynuowana, żeby poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach.

Autor: , Data utworzenia: 2013-12-04 09:19:28