Prozumienie Powiatu Kłodzkiego i Gminy Międzylesie

Porozumienie w sprawie prac porządkowych i remontowych na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Międzylesie pomiędzy Gminą Międzylesie a Powiatem Kłodzkim podpisali 14 kwietnia br. Tomasz Korczak, burmistrz Międzylesia oraz reprezentujący Powiat Maciej Awiżeń, starosta kłodzki i Krzysztof Baldy, etatowy Członek Zarządu Powiatu.

Porozumienie określa zakres prac, które wykona Gmina, jako wkład w realizację przez Powiat I etapu remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D w Jodłowie, po uzyskaniu przez Powiat dofinansowania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wkład Gminy będzie polegał na wycince zakrzaczeń oraz remoncie chodnika na terenie Międzylesia.

Autor: , Data utworzenia: 2014-04-16 08:01:31