Bank Światowy dla powiatu kłodzkiego?

Przedstawiciele Banku Światowego, międzynarodowej organizacji wspierającej równomierny rozwój państw członkowskich, gościli w sobotę 10 maja br. w powiecie kłodzkim. Podczas roboczego spotkania ze starostą Maciejem Awiżeniem zapoznali się z systemem przeciwpowodziowym na ziemi kłodzkiej oraz planami inwestycyjnymi w tym zakresie.

W spotkaniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku uczestniczyli: dr A. Verwey (specjalista ds. gospodarki wodnej), Nicola Ille (specjalista ds. ochrony środowiska), Jorge Villegas (specjalista ds. środowiska społecznego ), Przedstawiciele Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry: Witold  Krochmal (Dyrektor Biura) i Stanisław Kostecki (konsultant BKPOPDO), a ze strony Powiatu Kłodzkiego: starosta Maciej Awiżeń, członkowie Zarządu Powiatu Krzysztof Baldy i Sławomir Kajdas, Borysław Zatoka, Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji i Turystyki oraz Krzysztof Postrach, szef Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Rozmowa dotyczyła problematyki ochrony przeciwpowodziowej, systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych, ewakuacji ludności z terenów zagrożonych zalaniem oraz budowy zbiorników retencyjnych. Przedstawicieli Banku Światowego interesowało, na jakiej zasadzie wyznaczane są miejsca budowy tych zbiorników, jaki wpływ na ich lokalizację mają władze gminne i powiatowe oraz sposób przeprowadzania konsultacji społecznych. Bank Światowy udziela preferencyjnych pożyczek i dotacji oraz pomocy technicznej, dbając zarazem o rozwój demokracji i sektora prywatnego.

Autor: , Data utworzenia: 2014-05-12 08:23:06