Cenne wyróżnienia dla Kłodzkiego Starostwa i PCPR

W końcu lipca br. decyzją Kapituły Konkursu Najwyższa Jakość QI Starostwu Powiatowemu w Kłodzku po raz drugi z rzędu przyznano złoty medal za system zarządzania.

Oprócz Starostwa w tym roku w kategorii „Usługi najwyższej jakości” w konkursie tym doceniono również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku za powierzanie realizacji usług społecznych organizacjom pozarządowym. Kapituła przyznała PCPR-owi srebrny medal.

Przypomnijmy, że jest to największy projakościowy konkurs w Polsce pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiego Forum ISO, organizowany przez Gazetę Prawną oraz Forum  Biznesu.pl. W tym roku odbyła się już ósma edycja tego prestiżowego konkursu, który początkowo adresowany był wyłącznie do biznesu, jednak od kilku lat udział mogą z nim brać także samorządy terytorialne.

Decyzje w sprawie  zgłoszonych aplikacji podejmuje  Kapituła Konkursu, złożona z niezależnych ekspertów. W siedzibie Starostwa przedstawicielka Gazety Prawnej wręczyła  Staroście Kłodzkiemu Maciejowi Awiżeniowi oraz Dyrektorowi PCPR Jackowi Kubickiemu certyfikaty poświadczające przyznanie cennych wyróżnień.

Uroczysta gala, na której zostaną wręczone medale i dyplomy dla laureatów we wszystkich 3 kategoriach odbędzie się 6 października br. w Warszawie.

 

Autor: , Data utworzenia: 2014-08-11 15:27:43